• NL
 info

Als de arts heeft vastgesteld dat uw kind astma heeft, komt u met uw kind regelmatig voor controle bij het kinderlongteam. Hoe vaak u moet komen hangt af van de ernst van de klachten.
Als de astma het gevolg is van een allergie dan is het belangrijk om uw kind zo weinig mogelijk in contact te laten komen met het allergeen (de stof waar uw kind allergisch voor is).

De behandeling van uw kind wordt bepaald door de aard van de klachten. Denkt u bijvoorbeeld aan de behandeling van:

  • benauwdheid; met inhalatiemedicijnen
  • luchtweginfecties; met antibiotica
  • verkeerde ademhalingstechnieken; met fysiotherapie


Behandeling met inhalatiemedicijnen
Dit zijn medicijnen die uw kind moet inademen met een speciale inhalator. De medicijnen komen via de mond en de luchtweg direct bij de longen. De verpleegkundig specialist van het kinderlongteam geeft u en uw kind instructies voor het gebruik. U leest alle informatie ook in de patiëntenfolders.

Wat kunt u verwachten na behandeling
De klachten zullen in de meeste gevallen snel verminderen of (tijdelijk) verdwijnen. Omdat de aandoening terug kan komen, blijft uw kind onder behandeling van het kinderlongteam of bij de huisarts.


Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Inhalatiemedicijnen bij kinderen