• NL
 info

Een team van specialisten team - het zogenoemde KNORF-team - behandelt en controleert kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen.

De letters van KNORF staan voor de specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind:

  • Kinderarts
  • Neuroloog
  • Orthopedisch chirurg
  • Revalidatiearts
  • Fysiotherapeut
     

Spreekuur
Op elke 2e woensdag van de maand houdt het KNORF-team spreekuur op de polikliniek revalidatiegeneeskunde. Uw kind wordt dan beoordeeld door alle leden van het team. Zij brengen ieder hun eigen specifieke deskundigheid in. Na onderling overleg bespreekt het team na afloop van het spreekuur de uitkomsten met u en uw kind. U krijgt een afgewogen advies en het team stelt eventueel een behandelplan voor. Zo nodig adviseert het team andere betrokken specialisten.

Verwijzing naar het KNORF-team
Een specialist, bijvoorbeeld de kinderarts, verwijst uw kind naar het KNORF-spreekuur. Uw huisarts kan uw kind dus niet direct naar het KNORF-team verwijzen.

Onderzoek
Alle specialisten doen lichamelijk onderzoek dat valt binnen hun aandachtsgebied. Dit onderzoek geeft vaak voldoende informatie. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld röntgenonderzoek van de heupen, rug, voeten, handen en/of longen of een looppatroon-analyse. Verder houden we de voedingstoestand van uw kind nauwkeurig in de gaten en onderzoeken we als dat nodig is het bloed van uw kind.

Diverse behandelingen
De behandeling van uw kind bestaat meestal uit verschillende onderdelen. Voorbeelden zijn:

  • bewegingstherapie; uitgevoerd door de fysiotherapeut. Dit vindt meestal plaats op de afdeling revalidatie maar kan soms (ook) op school of op het instituut waar uw kind verblijft, plaatsvinden
  • operatie; uitgevoerd door orthopedisch chirurg
  • medicijnen; voorgeschreven door een van de artsen (specialisten) van het KNORF-team

Websites

Geen websites gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: KNORF-team