• NL
 info

Bij een te vroeg geboren baby, kan u rekenen op speciale zorg voor uw baby.

Ontwikkelingsgerichte zorg
Uw baby zal misschien veel onderzoeken en/of behandelingen krijgen. Ondanks de onrust die dit met zich mee brengt, geven wij uw baby de kans om zich zo normaal mogelijk te ontwikkelen. Meer informatie over deze ontwikkelingsgerichte zorg leest u in de patiëntenfolder ‘Afdeling Neonatologie’.

Nazorg voor couveuse kinderen; nazorgteam
Door de vroeggeboorte is er een verhoogde kans op lichamelijke- en mogelijk ook op ontwikkelingsproblemen bij uw kindje. Het nazorgteam volgt de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Eventuele problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en eventuele behandeling wordt zo snel mogelijk gestart.
Het nazorgteam bestaat uit:

  • een gespecialiseerde kinderarts (neonatoloog)
  • een (kinder)fysiotherapeut 
  • verpleegdeskundigen nazorg


Telefonisch contact
In de eerste week na het ontslag van uw baby neemt een verpleegdeskundige nazorg telefonisch contact met u op. Zij vraagt of de overgang naar huis goed is verlopen, hoe het met uw kindje gaat en of er problemen/vragen zijn waar u tegen aanloopt.

Verpleegkundig nazorgspreekuur voor couveuse kinderen of neonatologie
Alle baby's die geboren zijn eerder dan 35 weken zwangerschap komen in aanmerking voor dit spreekuur. Uw baby wordt door de verpleegdeskundige nazorg gewogen en gemeten. Het nazorgteam houdt de ontwikkeling van uw kind in de gaten en start eventuele behandelingen. Er is op dit spreekuur ruim aandacht voor de voeding en de verzorging van uw kind en u kunt uw eventuele vragen stellen.

Follow-up poli
4 tot 6 weken na de geboorte komt u met uw baby op de follow-up poli, bij het nazorgteam. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende groepen baby's:
Groep 1 bestaat uit baby's

  • die voor 32 weken zwangerschap zijn geboren
  • die bij de geboorte minder dan 1200 gram wogen
  • met een slechte start
  • met een aangeboren afwijking of een syndroom

Deze groep kinderen wordt door het nazorgteam onderzocht en behandeld. De controles zijn meestal 4 keer per jaar en gaan door tot uw kind 2 jaar is. Als het nodig is worden de controles na deze periode voortgezet.

Groep 2 bestaat uit baby's die geboren zijn tussen 32 en 36 weken zwangerschap. Zij worden onderzocht door de kinderarts en een kinderverpleegkundige.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Te vroeg geboren baby behandeling