• NL
 ziektebeeld

Geen ziektebeelden gevonden.

 specialisme
 folders
Geen folders gevonden.
 info

De psycholoog lost geen problemen voor u op, maar helpt u situaties anders te bekijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie wordt in samenspraak met u vastgesteld. Uw hulpvraag en uw psychische problemen zijn daarbij het uitgangspunt.

De problemen waarvoor mensen hulp zoeken kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, overspannenheid/burn-out, relatieproblemen, trauma, posttraumatische stress, onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden en persoonlijkheidsproblemen.

Bij patiënten met hersenbeschadiging wordt soms een neuropsychologisch onderzoek verricht om de gevolgen op het gebied van denken, emoties en gedrag in kaart te brengen.

Werkwijzen
Een therapeut kan op verschillende manieren te werk gaan. Iedere therapie is anders. De vorm van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van uw problemen, het doel van de therapie en de werkwijze van de therapeut.

Bij sommige vormen van therapie stelt de therapeut zich actief op: hij stelt vragen, structureert het gesprek en geeft opdrachten of adviezen. Het is mogelijk dat u huiswerk krijgt. De therapeut kan u bijvoorbeeld vragen om een dagboek bij te houden, of te oefenen met iets waar u moeite mee heeft.

Bij andere vormen van therapie is de therapeut minder actief en laat hij het initiatief meer aan u, om te bespreken wat u bezighoudt. Als u bij ons in behandeling komt volgen er allereerst een intakegesprek om uw persoonlijke situatie en hulpwens in kaart te brengen. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van testen en vragenlijsten. Daarop aansluitend stelt u in samenspraak met uw therapeut een behandelplan op en wordt de therapie opgestart

Websites

Geen websites gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Psychologie bij revalidatie