• NL
 ziektebeeld
 specialisme
 folders
Geen folders gevonden.
 info

De behandeling van een herseninfarct moet zo snel mogelijk starten. Hoe sneller de verstopping in een hersenvat opgelost is, hoe groter de kans op een goed herstel.

Trombolyse: stolseloplossende medicijnen via infuus
Trombolyse is een behandeling voor een beperkte groep patiënten met een herseninfarct. Bij trombolyse krijgt u  een infuus in de arm met medicijnen die het stolsel oplossen (alteplase). Deze behandeling moet binnen 4,5 uur starten na het ontstaan van de eerste verschijnselen van een beroerte, maar het liefst zo snel mogelijk.

Stolsel verwijderen van binnenuit
Er is een nieuwe behandeling bij een herseninfarct. Hierbij wordt het stolsel in het bloedvat van binnenuit verwijderd of opgelost. De arts benadert het afgesloten bloedvat van binnenuit met een katheter. Deze gaat via een slagader in de lies naar de plek van de verstopping.
Deze behandeling moet binnen 6 uur plaatsvinden na de eerste verschijnselen.
Noordwest Ziekenhuisgroep screent de mensen voor deze mogelijke behandeling en werkt voor deze behandeling samen met academische ziekenhuizen.

Preventie
Om de kans op een nieuw herseninfarct te verkleinen kan de behandeling bestaan uit:

 • medicijnen
 • aanpassen van de leefstijl
 • operatie (preventief): bij een ernstige vernauwing in de halsslagader is soms een halsslagaderoperatie nodig. De arts beoordeelt of dit nodig is aan de hand van een aantal factoren:
  - de ernst en plaats van de vernauwing
  - leeftijd
  - geslacht
  - het risico op een TIA of herseninfarct
  - lichamelijke conditie

Revalidatie
Na het vaststellen van een beroerte verblijft de patiënt meestal op de Stroke unit (locatie Den Helder) of 24 uur op de Brain Care Unit (locatie Alkmaar) en daarna mogelijk  op verpleegafdeling neurologie. Hier onderzoekt de arts samen met behandelend therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) wat de eventuele beperkingen zijn en zetten zo nodig therapie in. Hoe het programma er precies uitziet, bepaalt uw arts in overleg met u en het revalidatieteam aan de hand van de resultaten van het neurologisch onderzoek. Lees meer over revalidatie bij een CVA (beroerte).

Controle en nazorg
Gaat u na ontslag uit het ziekenhuis naar huis? Dan krijgt u een afspraak mee voor controle op de nazorgpolikliniek bij de CVA-verpleegkundige. Deze CVA-verpleegkundige begeleidt u in deze eerste periode na een beroerte of TIA en adviseert u over een gezonde leefstijl. Met de nazorg willen we hart- en vaatziekten voorkomen en u en uw naaste informeren en begeleiden na een beroerte. De CVA-verpleegkundige kan u als u dit wenst, in contact brengen met andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Gaat u na uw ontslag naar een revalidatieafdeling, dan wordt daar de nazorg geregeld.

Na uw bezoek aan de nazorgpolikliniek draagt de CVA-verpleegkundige uw dossier over aan de huisarts en eventueel de CVA-verpleegkundige van de thuiszorg, die de zorg en begeleiding dan weer overneemt. De neuroloog heeft bij ontslag al een overdracht gedaan aan de huisarts.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Herseninfarct behandeling en nazorg