• NL
 info

Hemodialyse is een behandeling waarbij het bloed gemiddeld driemaal per week via een kunstnier wordt gezuiverd. Voor de aansluiting van de kunstnier op de bloedbaan krijgt u een zogenoemde shunt of een dialysekatheter. U wordt hiervoor geopereerd. Voor hemodialyse kunt u terecht bij alle vestigingen van ons dialysecentrum.

Voorbereiding op de eerste dialyse
Het maakt veel uit of u acuut moet worden gedialyseerd of gepland. Als dialyse acuut nodig is en als u opgenomen bent op de ICU (intensive care) of de CCU (hartbewaking), wordt u op deze afdeling gedialyseerd. Er is dan geen tijd voor een rustige voorbereiding. Het spreekt voor zich dat we u zo goed mogelijk begeleiden. Als dialyse niet acuut is, bereiden we u op de nierfalen polikliniek uitgebreid voor op de eerste dialyse.

De eerste dialyse
Na het aansluiten op de dialysemachine duurt een hemodialysebehandeling gemiddeld vier uur. U wordt tijdens de dialyse goed in de gaten gehouden door een dialyseverpleegkundige: zij is voortdurend aanwezig.

Bezoek
U mag tijdens de dialyse altijd bezoek ontvangen. Alleen tijdens het aan- en afsluiten van de apparatuur vragen we uw bezoek op de gang te wachten. Dit is belangrijk om rustig en hygiënisch te kunnen werken.

Na de dialyse
Na de dialyse houden we u nog ongeveer een kwartier goed in de gaten. Als u zich goed voelt, mag u naar huis.

Passieve en actieve dialyse
Bij passieve hemodialyse doet u zelf helemaal niets. De dialyseverpleegkundige bouwt de machine op en sluit u aan op de kunstnier. Ook controleert hij/zij u regelmatig en beëindigt de dialyse. Bij actieve dialyse doet u dit allemaal zoveel mogelijk zelf.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Hemodialyse