• NL
 ziektebeeld

 specialisme
 folders
Geen folders gevonden.
 info

Om de kans op  een nieuw TIA of CVA te verkleinen kan de behandeling bestaan uit:

 • medicijnen
 • aanpassen van de leefstijl
 • operatie (preventief) ): bij een ernstige vernauwing in de halsslagader is soms een halsslagaderoperatie  nodig. De arts beoordeelt of dit nodig is aan de hand van een aantal factoren:
  - de ernst en plaats van de vernauwing
  - leeftijd
  - geslacht
  - het risico op een TIA of herseninfarct
  - lichamelijke conditie

Controle en nazorg
Gaat u na een TIA naar huis? Dan wordt de CVA-verpleegkundige van de thuiszorg in consult gevraagd. Zij neemt een week na ontslag contact met u op. Als u dit  wenst, kunt u dan een afspraak met haar maken.

Na 3 tot 4 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis, heeft u een afspraak op de CVA/TIA-nazorgpolikliniek. Hier werken gespecialiseerde CVA-verpleegkundigen. De CVA-verpleegkundige begeleidt u in deze eerste periode na een beroerte of TIA en adviseert u over een gezonde leefstijl. Met de nazorg willen we hart- en vaatziekten voorkomen en u informeren en begeleiden na een TIA. De CVA-verpleegkundige kan u als u dit wenst, in contact brengen met andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.

Na bezoek aan de nazorgpolikliniek draagt de CVA-verpleegkundige uw dossier over aan de huisarts, die de zorg en begeleiding dan weer overneemt. De neuroloog heeft bij ontslag al een overdracht gedaan aan de huisarts.

Gaat u na ontslag naar een revalidatieafdeling, dan wordt daar de nazorg geregeld.

Ketenzorg
In de regio Alkmaar en Den Helder zorgen wij er samen voor dat u de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgt. Zo vormen wij een keten; de CVA-keten regio Alkmaar en Den Helder. Noordwest Ziekenhuisgroep is een van de ketenpartners

De zorg die de keten biedt, richt zich op elke fase van uw herstelproces; vanaf opname in het ziekenhuis, eventuele revalidatiefase in het revalidatiecentrum of een verpleeghuis tot en met het moment dat u weer thuis bent. Voor meer informatie over de CVA ketenzorg kunt u terecht op de ketenwebsite Kennisnetwerk CVA Nederland.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: TIA behandeling en nazorg