• NL
 info

De eFTR-behandeling is een ingreep in de darm met behulp van een endoscoop. De maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) verwijdert tijdens de behandeling een rond stuk dikke darmwand van ongeveer 2 centimeter. eFTR staat voor endoscopische Full Thickness Resectie. Het is een vrij nieuwe techniek en wordt toegepast als er in de dikke darm een afwijking is ontdekt. U wordt voor deze ingreep 2 dagen opgenomen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een eFTR-behandeling?
U krijgt de patiëntenfolder over eFTR mee, waarin u leest over uw voorbereiding op de behandeling en over de behandeling zelf.
Tijdens het spreekuur heeft u het formulier ‘Toestemming eFTR-behandeling’ ontvangen. Wij vragen u dit formulier goed door te lezen, de vragen in te vullen en het formulier te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat wij u hebben geïnformeerd over de risico’s van deze eFTR-behandeling en dat u ons toestemming geeft (informed consent) voor het toepassen ervan.
Wilt u dit formulier meenemen op de dag van de behandeling?

Wat kunt u verwachten na de eFTR-behandeling?
U wordt tijdens uw opname in de gaten gehouden op mogelijke complicaties:

  • perforatie: de eFTR-behandeling geeft een klein risico op een gaatje in de darmwand of een bloeding
  • bloeding: tijdens of na de eFTR-behandeling kan er bloedverlies ontstaan uit het wondvlak. Deze bloeding stopt meestal vanzelf. Soms is een (langere) opname in het ziekenhuis of een aanvullende behandeling nodig

Websites

Geen websites gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: EFTR-behandeling