• NL
 info

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek waarbij de uroloog de binnenzijde van de plasbuis en blaas bekijkt. Daarvoor gebruikt de arts een cystoscoop (een dun flexibel kijkbuisje of een dun hol buisje).

Voorbereiding
U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op dit onderzoek. Vaak is het nodig voor de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als dit bij u nodig is, vraagt de verpleegkundige dit tijdig aan u.

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens het onderzoek ligt u op een speciale onderzoekstafel; de cystoscopietafel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een uroloog (in opleiding). Eerst wordt er een gelei in de plasbuis gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel. Vervolgens brengt de arts de cystoscoop via de plasbuis in uw blaas. Als de cystoscoop is ingebracht, wordt er via dit buisje steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kan de arts de blaas nauwkeurig bekijken. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Soms wordt er wat urine of weefsel(biopt) uit de blaas genomen voor onderzoek.

Websites

 specialismen

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Cystoscopie (blaasonderzoek)