• NL
 info

Zo nodig verwijst uw medisch specialist u voor een Coronaire CT-angiografie (CCTA) naar de afdeling nucleaire geneeskunde. Dit is een onderzoek naar de structuren en de bloedvaten van het hart. De bloedvaten van het hart, ook wel kransslagaders genoemd, zijn moeilijk in beeld te brengen omdat ze klein zijn en snel meebewegen onder invloed van de hartslag.

De ontwikkelingen van CT-scanners maken het mogelijk om zeer snel te scannen. De beelden hebben genoeg detail om de kleine bewegende kransslagaders goed te beoordelen. Bij dit onderzoek zijn een radioloog, cardioloog en nucleair geneeskundige betrokken.

Hoe werkt het CCTA-onderzoek?
CCTA is een methode, waarbij aan de buitenkant van het lichaam met de CT-scan de structuur van de kransslagaders wordt beoordeeld. Het is een mogelijk alternatief voor een hartkatherisatie. Over het algemeen wordt de CT-scan als prettiger ervaren. Een hartkatheterisatie kan meer complicaties geven en vaak is een korte ziekenhuisopname noodzakelijk. Na het CCTA onderzoek krijgt u direct de uitslag van de cardioloog.

Hoe bereidt u zich voor op het CCTA-onderzoek?
Meer informatie over uw onderzoek vindt u in de bijbehorende patiëntenfolder.

Geef door als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Het is belangrijk dat u van tevoren doorgeeft of u zwanger bent of borstvoeding geeft. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding en op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Bent u verhinderd?
Kunt u door ziekte of andere omstandigheden uw afspraak niet nakomen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. In uw plaats kan dan mogelijk een andere patiënt geholpen worden. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

> Algemene informatie over nucleaire geneeskunde

Websites

Geen websites gevonden.

 Ziektebeelden

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Coronair CT-angiografie (CCTA)