• NL
 info

Er zijn verschillende gehooronderzoeken, zoals:

 • toonaudiometrie: we gaan na welke geluiden en welke geluidssterkte u wel en net niet meer hoort
 • spraakaudiometrie: we gaan na wat u nog hoort van gesprekken
 • tympanometrie: we gaan na of uw middenoor met het slakkenhuis goed functioneert


Voor jonge kinderen zijn er speciale onderzoeken:

 • observatie-audiometrie: door observatie van het gedrag van uw kind proberen we na te gaan welke geluiden het wel en waarschijnlijk niet hoort
 • visuele beloningsaudiometrie: door uw kind te belonen voor het reageren op geluid, kunnen we een behoorlijk betrouwbare gehoortest afnemen
 • spelaudiometrie: als uw kind een piepje hoort, mag het een blokje in de doos doen bijvoorbeeld
 • spraakaudiometrie: uw kind wijst een plaatje aan bij het woord dat het hoort

De onderzoeken worden meestal na verwijzing door de KNO-arts in het audiologisch centrum uitgevoerd.

  Hoe verloopt een hoortest?
  Bij oorklachten inventariseert de KNO-arts uw klachten en kijkt uitgebreid in uw oor. Met een stemvork doet de KNO-arts vaak een eerste gehooronderzoek. Als dat nodig is, volgt uitgebreider onderzoek.
  Dit onderzoek wordt gedaan door een:

  • KNO-arts
  • akoepedist: dit is een medewerker die gespecialiseerd is in het uitvoeren van gehooronderzoek

  Afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek bespreekt de KNO-arts de mogelijke behandeling met u.

  Hoorcarrousel
  In sommige gevallen verwijst uw (huis)arts u direct door naar onze hoorcarrousel. Met één bezoek aan het ziekenhuis bezoekt u de KNO-arts en worden er uitgebreide hoortesten verricht. Na de hoortesten geeft de audiologisch medewerker u uitleg over het eventueel aanpassen van het hoortoestel. Daarnaast wordt er een rapport opgesteld voor de audicien en de verzekeraar.

  Websites

   specialismen
   Folders

  Laatst bezochte pagina's

  U bent hier: Hoortest