• NL
 info

Het is niet altijd nodig om een volledige polysomnografie te verrichten. Soms is een eenvoudige thuisregistratie voldoende, met name wanneer we het effect van een behandeling volgen.

Hoe verloopt een polygrafie?
Bij een polygrafie krijgt u een klein kastje met een band midden op uw buik bevestigd. Tijdens het onderzoek doet u een neusbril op om de ademhaling te meten en een sensor aan uw wijsvinger om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten.

Leest u de gang van zaken en de voorbereiding op dit onderzoek in de bijbehorende patiëntenfolder: slaapregistratie thuis. U vindt de folder op deze pagina bij de tab 'folders'.

Websites

 Ziektebeelden
Geen ziektebeelden gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Polygrafie