• NL
 info

Alle patiënten die een operatie of onderzoek ondergaan, krijgen een vorm van anesthesie (verdoving). U heeft daarom een voorbereidend gesprek met een anesthesioloog.

Uw afspraken voor opname
Afhankelijk waar u wordt opgenomen, heeft u met diverse zorgverleners een gesprek. Op:

  • locatie Alkmaar bij het opnameplein. Op deze afdeling heeft u onder andere een gesprek met de apothekersassistent over uw medicijnen, de anesthesioloog over de toe te passen anesthesie en de verpleegkundige voor het opnamegesprek. Het opnameplein vindt u op de begane grond bij de hoofdingang, huisnummer 068
  • locatie Den Helder met de bovengenoemde zorgverleners op de betreffende afdelingen. Veelal wordt geprobeerd de afspraken op dezelfde dag te maken. De afdeling, die uw opname regelt, informeert u over de bovengenoemde afspraak


Wat kunt u verwachten in het gesprek met de anesthesioloog?
De anesthesioloog gaat na welke anesthesie voor u het meest geschikt is. Ook onderzoekt hij/zij uw gezondheidstoestand en geeft instructies voor een goede voorbereiding op de operatie of het onderzoek.

Welke vormen van anesthesie zijn er?
De volgende 3 vormen van anesthesie worden het meest toegepast:

  • locale anesthesie: bij locale anesthesie krijgt u één of meer 'plaatselijke’ injecties met een verdovingsvloeistof. Hierbij wordt een klein stukje huid verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten. In de meeste gevallen dient de arts die de operatie uitvoert deze injectie zelf toe, dus zonder aanwezigheid van een anesthesioloog. (U hoeft hiervoor normaliter niet gezien te worden door een anesthesioloog)
  • loco-regionale anesthesie: de anesthesioloog verdooft met een injectie of catheterkatheter een deel van uw lichaam: bijvoorbeeld een arm, been of hand. Dit kan soms alleen maar ook in combinatie met algehele anesthesie plaatsvinden.
  • algehele anesthesie (narcose): uw hele lichaam wordt verdoofd

Welke anesthesie voor u het meeste geschikt is, hangt af van uw leeftijd, uw lichamelijke conditie, de operatie en uw wensen. U kunt uw voorkeur voor een bepaalde vorm van anesthesie bespreken met de anesthesioloog. Zo mogelijk houden we daar rekening mee.

Goed voorbereid op uw operatie
Wilt u weten wat u te wachten staat bij een operatie? Bekijk dan de video.

Websites

 Ziektebeelden
Geen ziektebeelden gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Preoperatieve screening