• NL
 info

Psychiatrisch onderzoek na verwijzing van uw behandelend arts gebeurt:

  • op de polikliniek psychiatrie of 
  • tijdens de psychiatrisch consultatieve dienst bij uw opname bij de spoedeisende hulp of elders in het ziekenhuis


Onderzoek polikliniek

Het kan zijn dat uw behandelend arts u naar de polikliniek psychiatrie verwijst. U krijgt dan op de polikliniek 2 tot 3 intakegesprekken met een psycholoog, een arts en/of een psychiater. Tijdens deze intakegesprekken:

  • bespreken we uw psychische of psychiatrische problemen, waarvoor u bent verwezen naar onze polikliniek 
  • bespreken we uw levens- en/of ziektegeschiedenis(biografie) 
  • doen we psychiatrisch onderzoek 

Op basis van deze gesprekken stellen we zo mogelijk de diagnose. In een adviesgesprek bespreken we zowel de diagnose als de geadviseerde behandeling. Het behandelplan stellen we altijd in overleg met u op.

Onderzoek tijdens consultatieve dienst
Bij de beoordeling tijdens de consultatieve dienst krijgen u en uw behandelend arts direct terugkoppeling over onze bevindingen en adviezen over behandeling tijdens de opname of daarna.

Websites

 specialismen
 Ziektebeelden
Geen ziektebeelden gevonden.
 Folders
Geen folders gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Psychiatrisch onderzoek