• NL
 Description

Bij psychiatrie - onderdeel van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Noord-Holland-Noord - onderzoeken en behandelen we patiënten met psychische en psychiatrische klachten. Ons team is gespecialiseerd in de behandeling van klachten die het gevolg kunnen zijn van lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld een depressie na een hartinfarct. Ook onderzoeken en behandelen we patiënten met lichamelijke (somatische) klachten waarvoor geen duidelijke oorzaak wordt gevonden na onderzoek door een arts.

Polikliniek psychiatrie
Omdat we nauw samenwerken met de specialisten en andere hulpverleners van het ziekenhuis, is ons centrum gevestigd op locatie Alkmaar en Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep. De psychiaters zijn lid van de medische staf van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Psychiatrische consultatieve dienst
Naast poliklinische zorg bestaat een groot deel van ons werk uit de psychiatrische consultatieve dienst. Binnen deze dienst doen wij de psychiatrische beoordelingen van patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis of opgenomen zijn via  de spoedeisende hulp. GGZ Noord-Holland-Noord verzorgt vanuit 1 team de ziekenhuispsychiatrie op de Noordwest-locaties Alkmaar en Den Helder.

Behandeling en begeleiding bij opname
Bij langere duur van de opname kunnen wij patiënten behandelen en/of begeleiden in het omgaan met hun opname. Hierbij werken we samen met de medisch psychologen van Noordwest. 
Uw behandelaar kan onze dienst vragen voor een advies of medebehandeling. U wordt gezien door een arts/psychiater en/of een consultatief verpleegkundige van de psychiatrische consultatieve dienst. In overleg met u en uw behandelaar geven we een advies of medebehandeling wordt opgestart. Ook informeren we uw huisarts over het behandelplan.

Opleidingscentrum
Voor de opleiding van psychiaters binnen GGZ Noord-Holland-Noord is er binnen onze dienst een vaste stageplek voor een arts in opleiding tot psychiater. Ook nemen we binnen GGZ Noord-Holland-Noord deel aan de opleiding tot klinisch geriater op de afdeling ouderenpsychiatrie in Heiloo.

Samenwerking
Voor het opleiden van artsen en specialisten zijn wij verbonden aan Amsterdam UMC. Verder werken we samen met de Brijder Verslavingszorg en de afdeling medische psychologie van Noordwest.

Links naar meer informatie:

Medisch psychiatrische unit
Op de medisch psychiatrische unit (MPU), een klinische unit binnen de AOA, bieden we 4 bedden met 24-uurs zorg voor patiënten bij wie er zowel sprake is van lichamelijke als psychiatrische ziektebeelden. Het gespecialiseerde team van de MPU besteedt gelijktijdig aandacht aan de psychische en de lichamelijke problemen van de patiënten. Door de combinatie van diagnoses is de juiste combinatie van zorg nodig, die op reguliere afdelingen niet altijd mogelijk is. De psychiater beoordeelt of een patiënt op de MPU terecht kan.
 

 

 

Contact met Psychiatrie

Polikliniek 072 - 548 3050 Locatie: 1708:30 - 16:30 uur maandag t/m vrijdag. Bij een acute vraag buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. Zo nodig kan hij u verwijzen naar de crisisdienst van GGZ Noord-Holland-Noord buiten kantooruren
Polikliniek 072 - 548 3050 8:30 - 16:30 uur maandag t/m vrijdag. Bij een acute vraag buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. Zo nodig kan hij u verwijzen naar de crisisdienst van GGZ Noord-Holland-Noord buiten kantooruren

Wachttijden

 ziektebeelden
Geen Ziektebeelden gevonden.
 Behandelingen
Geen behandelingen gevonden.
 onderzoeken
Geen folders gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Psychiatrie