• NL
 Description

Let op: afspraak maken voor bloedafname? Ga naar de website van Starlet

Afnamelaboratorium (bloedprikken)
Als u na een bezoek aan uw arts de vraag krijgt bloedonderzoek te laten doen, dan kunt terecht bij het priklaboratorium in het ziekenhuis.
Wanneer u niet in het ziekenhuis hoeft te zijn, kunt u gebruikmaken van de priklocaties van Starlet in onze regio. Op de website www.starlet-dc.nl ziet u welke locaties open zijn, met verdere instructies. Zo voorkomen wij dat er te veel patiënten in ons ziekenhuis zijn. Lees meer informatie over bloedonderzoek of bloedonderzoek bij kinderen

We wijzen u alvast op de priklocaties meest dichtbij het ziekenhuis:

 • locatie Alkmaar: Servicepunt Juliana van Stolberglaan (Labotheek), Juliana van Stolberglaan 13 in Alkmaar
 • locatie Den Helder:
  - Gezondheidscentrum De Schooten, De Garst 1 in Den Helder
  - Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476 in Julianadorp

Kijk voor de actuele openingstijden van de priklocaties op www.starlet-dc.nl.

Openingstijden
In verband met het zomerrooster is de bezetting bij het bloedprikken lager. Hierdoor hanteren we andere openingstijden.
Het afnamelaboratorium in Alkmaar is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 16:30 uur.
Het afnamelaboratorium in Den Helder is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:00 - 17:00 uur.

Voor enkele onderzoeken moet u eerst een afspraak maken. Of dit nodig is, hoort u van uw behandelende specialist en/of arts. U kunt voor sommige onderzoeken ook terecht bij onze locatie in Heerhugowaard. Vraag er gerust naar bij het maken van een afspraak.

Servicepunten en priklocaties bloedafname
Naast bloedafname bij het afnamelaboratorium in het ziekenhuis, zijn er diverse servicepunten en priklocaties bij u in de buurt waar u terecht kunt. U vindt de adressen en openingstijden op de website van Starlet DC.

Laboratorium KCHI (klinische chemie, hematologie en immunologie)
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf. In het laboratorium onderzoeken we behalve bloed ook bijvoorbeeld urine, ruggenmergvocht, ontlasting en/of vocht uit lichaamsholten of weefsels. We doen niet alleen onderzoek voor patiënten van Noordwest Ziekenhuisgroep zelf, maar ook voor patiënten van huisartsen, verloskundigen en andere specialisten. 

Laboratoriumonderzoek kan nodig zijn voor het:

 • vaststellen of uitsluiten van ziekten
 • volgen van het verloop van een ziekte
 • vaststellen of een behandeling werkt
 • helpen voorkomen van ziekten
 • geven van advies over erfelijke ziekten

Het laboratorium KCHI speelt ook een belangrijke rol bij bloedtransfusies en kunstmatige bevruchting.

Bent u aanvrager? Ga naar de eLabgids.

Laboratorium KCHI draagt bij aan topklinische zorg
Het laboratorium KCHI is aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische Zorg Ziekenhuizen (STZ). Ons laboratorium draagt bij aan topklinische zorg, innovatie van laboratoriumdiagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Koploper kwaliteit
Ons laboratorium KCHI is voor wat betreft kwaliteit een van de koplopers in Nederland. Met de ISO15189-accreditatie (M021) en jaarlijks diverse (inter)nationale publicaties bewijst ons laboratorium dat we klantgericht, professioneel en effectief werken en topkwaliteit bieden. 
Onze afdeling werkt volgens de eisen van de In-Vitro Diagnostics Regulation (IVDR). Openbare verklaringen van het gebruik van in-huis gemaakte tests (Lab Developed Tests) vindt u in de bepalingenwijzer/eLabgids

Samenwerking
Voor de beste zorg werkt het laboratorium KCHI onder andere samen met:


Wetenschappelijk onderzoek
Binnen het laboratorium KCHI doen we toegepast wetenschappelijk onderzoek. Ook nemen we actief deel aan wetenschappelijke onderzoeken in samenwerking met klinische afdelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Daarnaast voeren wij niet-patiëntgebonden onderzoek uit. Hieronder vallen vergelijkende studies en onderzoek voor kwaliteitsdoeleinden. Bij deze onderzoeken maken wij gebruik van restmateriaal. Dit materiaal wordt anoniem en alleen binnen ons laboratorium gebruikt, volgens de richtlijn die hiervoor geldt. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor deze doeleinden. Dit kunt u tijdens de bloedafname aangeven.

 

 

Contact met Laboratorium KCHI (bloedprikken)

Bloedprikken Maak een afspraak via www.starlet-dc.nl
Bloedprikken Maak een afspraak via www.starlet-dc.nl

Wachttijden

 ziektebeelden
Geen Ziektebeelden gevonden.
 Behandelingen
Geen behandelingen gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Laboratorium KCHI (bloedprikken)