• NL
 Description

Algemene informatie voor patiënten

Het laboratorium voor medische microbiologie houdt zich bezig met de laboratoriumdiagnostiek, de behandeling en de preventie van infectieziekten. Infectieziekten worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten.

Als de arts denkt dat een infectie de oorzaak van een ziekte is, laat hij/zij bij de patiënt materiaal - zoals bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of liquor - afnemen. Dat wordt vervolgens in het microbiologisch laboratorium met verschillende technieken onderzocht. Op het gebied van infectieziekten geeft de arts-microbioloog advies aan de behandelend arts.

Epidemiologie
Het laboratorium voor medische microbiologie werkt intensief samen met de afdeling infectiepreventie van het ziekenhuis, de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor preventie van infectieziekten en de volksgezondheid kan het noodzakelijk zijn, dat een deel van de gegevens uit de gedane onderzoeken wordt gedeeld met deze overheidsinstanties.

Experimenteel laboratoriumonderzoek
Het laboratorium doet naast het gewenste onderzoek met lichaamsmateriaal ook mee aan experimentele onderzoeken. Als uitgangspunt hanteren we de ‘Code goed gebruik’ van de federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Dit betekent dat we verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal volgens gestelde richtlijnen. Het materiaal is onder andere niet te herleiden naar een persoon, het wordt anoniem gebruikt voor onderzoek.
Mocht u bezwaar hebben dat uw lichaamsmateriaal ook voor experimenteel onderzoek wordt gebruikt, stuur ons dan een brief of mail naar servicemicrobiologie@nwz.nl. Wij voorzien dan uw patiëntnummer van een label, zodat alle laboratoriummedewerkers op de hoogte zijn dat uw materiaal niet mag worden gebruikt voor experimenteel laboratoriumonderzoek.

Kwaliteit
Ons laboratorium voor medische microbiologie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 15189. Met de internationale ISO15189:2012 accreditatie bewijst ons laboratorium dat we klantgericht, professioneel en effectief werken en topkwaliteit bieden. U vindt onze activiteiten in de scope van het laboratorium op de de website van de RvA (registratienummer M106).
We vinden het belangrijk dat onze bekwaamheid als laboratorium inzichtelijk is. Lees de competentieverklaring.

Kosten laboratoriumonderzoek
Aan de verschillende laboratoriumonderzoeken zijn kosten verbonden. Lees meer informatie over de vergoedingen en kosten van laboratoriumonderzoek.

 

 

Contact met Medische microbiologie

Laboratorium servicemicrobiologie@nwz.nl Juliana van Stolberglaan 13

Wachttijden

 ziektebeelden
Geen Ziektebeelden gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Medische microbiologie