• NL
 Description

De afdeling medische psychologie onderzoekt en behandelt kinderen, volwassenen en ouderen met psychische klachten en problemen die samenhangen met een medische aandoening. Binnen onze afdeling werken GZ-psychologen en klinisch psychologen, of psychologen in opleiding daartoe. Onze psychologen zijn breed inzetbaar en hebben specifieke kennis van het omgaan met chronische of ernstige ziekten, de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen, het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties.
De psychologen zijn breed inzetbaar. Alle medisch specialisten kunnen naar de afdeling medische psychologie verwijzen.

Werkgebieden psychologen afdeling medische psychologie
Onze psychologen kunnen u helpen bij:

  • depressieve klachten
  • acceptatie- en verwerkingsproblemen
  • overmatige angst voor bijvoorbeeld een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep
  • rouw
  • concentratie, geheugen en aandachtsproblemen
  • slaapproblemen
  • (pijn)klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
  • problemen in de ontwikkeling bij kinderen


Onderzoek en behandeling
Soms is diagnostiek alleen de reden dat een patiënt contact met de afdeling medische psychologie heeft. In veel gevallen kunnen de klachten ook worden behandeld en adviseert de psycholoog op welke manier behandeling kan plaatsvinden. Soms verwijst de psycholoog door naar een hulpverlener buiten het ziekenhuis. Gesprekken bij de psycholoog gebeuren zowel tijdens uw opname als poliklinisch.

Hoe maakt u een afspraak?
Uw behandelend specialist kan u naar de afdeling medische psychologie verwijzen. U kunt zich niet zelf aanmelden bij de afdeling medische psychologie. Mocht u denken een psycholoog nodig te hebben, bespreek dit dan met uw specialist of verpleegkundige.

Vertrouwelijke informatie
De medewerkers van de afdeling medische psychologie hebben beroepsgeheim. Hun werkaantekeningen zijn niet zichtbaar voor andere hulpverleners.

Officiële correspondentie is alleen inzichtelijk voor behandelaren binnen het ziekenhuis met wie u een hulpverleningsrelatie hebt. Gedacht kan worden aan een medisch specialist die u heeft verwezen of aan een behandelteam waarvan de psycholoog deel uitmaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Andere hulpverleners of instanties buiten het ziekenhuis krijgen deze informatie alleen na uw toestemming. U hebt recht op kennisname van rapportage van onderzoek of behandeling. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit bespreken met de psycholoog.
 
Psychomedische eenheid
Medische psychologie maakt deel uit van de psychomedische eenheid. In de infographic kunt u zie wie wat doet binnen deze eenheid.

> klik op de afbeelding om deze te vergroten
 

 

 

Contact met Medische psychologie

Polikliniek 072 - 548 3090medischepsychologie@nwz.nl Locatie: 0468:30 - 16:30 uur maandag t/m vrijdag
Polikliniek 0223 - 69 6331 Locatie: G-18:30 - 16:30 uur maandag t/m vrijdag

Wachttijden

 medewerkers
 ziektebeelden
 onderzoeken

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Medische psychologie