• NL
 Description

Voor spoedeisende hulp kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest. U kunt door uw huisarts naar de SEH worden verwezen of u kunt in spoedgevallen rechtstreeks naar de SEH.

Via de huisarts
Uw huisarts is dé zorgverlener bij uitstek als u met spoed medisch advies nodig heeft. U neemt dan contact op met uw eigen huisarts. Buiten kantooruren krijgt uw via uw huisarts het nummer van de huisartsenpost bij u in de buurt. De huisarts of de huisartsenpost kan u doorsturen naar de afdeling spoedeisende hulp.

Rechtstreeks naar de SEH
Als u écht met spoed hulp nodig heeft, kunt u rechtstreeks (dus zonder verwijzing van de huisarts) bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een ongeval en er dus sprake is van acuut letsel. Of als uw gezondheidstoestand het niet toelaat om te wachten op een huisarts.

Ook als u per ongeluk zonder verwijzing van uw huisarts naar de SEH komt, terwijl het geen spoedsituatie is, wordt u altijd gezien door een arts. De wachttijd kan in dat geval wel een paar uur zijn.

Wat neemt u mee?
Als u op de afdeling spoedeisende hulp komt, meldt u zich bij de balie. U wordt dan ingeschreven. Neemt u mee:

  • geldig identiteitsbewijs
  • een overzicht van uw medicijnen
  • uw verzekeringsgegevens

Wachten
Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch is het niet altijd te voorkomen dat u wat langer moet wachten. Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk geholpen wilt worden maar vragen tegelijk uw begrip voor het feit dat dit niet altijd mogelijk is. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld omdat er een patiënt met een zeer ernstige of levensbedreigende aandoening binnenkomt. Deze patiënten worden altijd eerst geholpen.

Volgorde van behandeling op locatie Alkmaar
Nadat u zich heeft gemeld bij de afdeling spoedeisende hulp wordt u ingeschreven. De spoedeisende hulpverpleegkundige bepaalt aan de hand van uw klachten de ernst van uw situatie, ook wel triage genoemd. Daarna wordt u naar een behandelkamer gebracht of wordt u gevraagd nog even in de wachtruimte plaats te nemen. Dit is afhankelijk van de drukte op de SEH en de urgentie van uw klacht.

De volgorde van binnenkomst is dus niet altijd gelijk aan de volgorde van behandeling. Patiënten die zeer dringend medisch zorg nodig hebben, worden als eerste geholpen. Als veel mensen zich hebben gemeld bij de SEH, kan hierdoor de wachttijd oplopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Een deel van de patiënten komt voor een andere specialist. Zo kan het soms lijken of iemand voorrang krijgt, terwijl dit niet het geval is. Jonge kinderen proberen we eerder te helpen.
Als uw klachten tijdens het wachten erger worden, meldt u dit dan direct aan de verpleegkundige.
Voor dringende vragen kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.

Werkwijze op locatie Alkmaar
De verpleegkundige informeert eerst naar uw klachten. Afhankelijk daarvan kan de verpleegkundige alvast een onderzoek uitvoeren zoals bloedonderzoek of röntgenonderzoek. Er zijn onderzoeken waarbij het minimaal anderhalf uur kan duren voordat de uitslag bekend is. Daarom worden sommige onderzoeken al gedaan voordat u de arts heeft gesproken.

De werkwijze op locatie Den Helder
Als u in ons ziekenhuis komt voor uw afspraak bij de huisartsenpost, dan meldt u zich bij de spoedbalie. Dit doet u ook als u met hele acute medische problemen rechtstreeks naar de SEH komt. Nadat u bent ingeschreven beoordelen wij de ernst van uw klachten. Daarna krijgt u een verwijzing voor de huisartsenpost of voor de SEH. Het kan dus zijn dat u zich rechtstreeks bij de SEH meldt, maar gezien uw klachten een verwijzing voor de huisartsenpost krijgt. Of dat u een afspraak met de huisartsenpost heeft gemaakt, maar na melding bij de spoedbalie toch rechtstreeks naar de SEH wordt verwezen. Bijvoorbeeld omdat uw medische situatie is verslechterd en medisch specialistische hulp nodig is. U krijgt dus direct de juiste zorg, van huisarts of van medisch specialist. Verwijst echter een huisarts van een huisartsenpost in een andere stad u door naar onze SEH, dan krijgt u uiteraard direct een verwijzing voor onze spoedeisende hulp.

Meldcode
Noordwest Ziekenhuisgroep vindt het belangrijk zich te houden aan de landelijke meldcode huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Lees wat u daarvan merkt als u zelf of met uw kind in ons ziekenhuis bent bij veilig thuis, ook onze zorg

Eten tijdens het wachten
Wilt u tijdens het wachten iets eten of drinken? Overleg dit dan eerst met de SEH-verpleegkundige; dit is belangrijk voor de onderzoeken die nodig kunnen zijn om de diagnose vast te stellen.

Kosten
Een bezoek aan de spoedeisende hulp wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht (eigen risico). Lees meer over vergoedingen & kosten

 

 

Contact met Spoedeisende hulp

Polikliniek 072 - 548 2480 Locatie: 034
Polikliniek 088 - 085 1401 Locatie: 1

Wachttijden

 ziektebeelden
Geen Ziektebeelden gevonden.
 Behandelingen
Geen behandelingen gevonden.
 onderzoeken
Geen onderzoeken gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Spoedeisende hulp