• NL
 Enter Title

De meest voorkomende hartafwijkingen bij kinderen zijn:

  • vernauwde hartklep(pen) of defecten in het tussenschot tussen de boezems en/of kamers
  • hartritmestoornissen
  • aandoeningen aan de hartspier (cardiomyopathie)


Wat merkt u bij uw kind van een hartafwijking?
Vaak worden kinderen doorverwezen als bij het consultatiebureau of bij de jeugd (of school-) arts een hartruisje (souffle) is gehoord. Meestal is er bij een hartruisje zonder lichamelijke klachten geen sprake van een hartaandoening, maar aanvullend onderzoek kan nodig zijn. Bij ernstige hartafwijkingen en hartritmestoornissen kan uw kind kortademig zijn, blauw zien, last hebben van hartkloppingen of flauwvallen.

Cardiologisch spreekuur op de kinderpolikliniek
Op de kinderpolikliniek vindt elke week een kindercardiologisch spreekuur plaats. Op dit spreekuur onderzoekt en behandelt een kinderarts, gespecialiseerd in kindercardiologie, kinderen met hartafwijkingen. Een ECG en hartecho kunnen op dit spreekuur direct worden gemaakt.

Nazorg
Kinderen die in een ander ziekenhuis een hartoperatie of hartcathetherisatie hebben gehad, kunnen bij Noordwest Ziekenhuisgroep terecht voor controle en nazorg. Voor deze kinderen vindt elke maand een spreekuur plaats. Naast de kinderarts van Noordwest Ziekenhuisgroep is hierbij ook een kindercardioloog van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC aanwezig.

Samenwerking met andere (academische) ziekenhuizen
De kinderartsen van Noordwest Ziekenhuisgroep werken nauw samen met de kindercardiologen van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. De afdelingen kindercardiologie van het EKZ Amsterdam UMC vormen samen met het LUMC (Leiden) het samenwerkingsverband CAHAL (Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam en Leiden).

Psychosociaal team
Kinderen met een hartaandoening zijn chronisch ziek. Dat valt soms niet mee voor uw kind, en ook niet voor u en uw gezin. Op het cardiologisch spreekuur is daarom ook aandacht voor psychosociale problemen. U krijgt de mogelijkheid (het is geen verplichting) om gebruik te maken van de hulp van ons psychosociaal team (PST). Dit team bestaat uit een maatschappelijk werker, een orthopedagoog en een (kinder)psycholoog.

Websites

 Specialismen

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Hartafwijkingen bij kinderen