• NL

Uw behandelend arts heeft u verteld dat uw behandeling meer dan een dag vraagt. Om u voor te bereiden op wat langer verblijf in ons ziekenhuis, vindt u hier alvast informatie over de gang van zaken bij een meerdaagse opname. Voor een volledige voorbereiding vindt u alle informatie in onze folder ‘Opname - Goed voorbereid naar het ziekenhuis’ en 'Opname meerdaags op locatie Alkmaar, extra informatie'.

Neemt u in ieder geval niet teveel geld en geen waardevolle spullen mee. Noordwest Ziekenhuisgroep is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadigen of diefstal van kostbaarheden.

Uw kind voorbereiden

Opname en behandeling zijn voor kinderen indrukwekkende gebeurtenissen. Een goede voorbereiding helpt bij de verwerking. Dat geldt voor zowel jonge als oudere kinderen.Op onze website vind u filmpjes voor verschillende leeftijdsgroepen over een operatie. U kunt deze filmpjes van tevoren samen met uw kind bekijken. U vindt ook tips en meer informatie in de folder 'Begeleiding van uw kind'. De jongste kinderen kunnen samen met hun ouders ook het fotoverhaal 'Slapen in het ziekenhuis' en 'Narcose bij operatie of onderzoek bij jonge kinderen' bekijken.

Lees meer informatie over onze kinderafdelingen in de volgende folders:


Welke afdeling regelt uw opname?

Na het gesprek met uw arts bent u bij de medewerker van afdeling opname of de polikliniek geweest. Zij heeft alle gegevens over uw opname vastgelegd en u de folder 'Opname – goed voorbereid naar het ziekenhuis' meegegeven, zodat u weet dat er in Noordwest Ziekenhuisgroep gemengd wordt verpleegd. Heeft u bezwaar tegen een ‘gemengde zaal’, dan kunt u dit melden bij de medewerker opname of polikliniek.

Wanneer bent u aan de beurt?

De medewerker die uw opname heeft geregeld, heeft u verteld of hoe lang de gemiddelde wachttijd voor uw behandeling is. Zodra uw opnamedatum bekend is, bellen we u of u krijgt een brief. Heeft u een telefoon die onbekende nummers weert, dan bent u voor ons niet bereikbaar. Wilt u dan een ander nummer doorgeven. Bent u onverwachts verhinderd op de geplande opnamedatum? Geeft u dit dan direct door aan de afdeling die opname heeft geregeld. Dan neemt een andere patiënt uw plaats over.

Preoperatieve screening

Als u een operatie moet ondergaan, krijgt u een vorm van anesthesie (bijvoorbeeld narcose). U heeft hiervoor een voorbereidend gesprek met de anesthesioloog. Lees meer informatie over de voorbereiding preoperatieve screening.

Farmaceutisch opnamegesprek over uw medicijnen

Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, of op de dag van opname, krijgt u een gesprek met een apothekersassistent over uw medicijnen. Zo zorgen we ervoor dat u geen gevaarlijke combinatie van medicijnen krijgt voorgeschreven. Dit gesprek vindt meestal plaats op de dag van opname. In een aantal gevallen vindt dit gesprek op een eerder tijdstip plaats. Dit gesprek is onder andere nodig omdat het voor ons duidelijk moet zijn welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom de actuele lijst mee van uw medicijnen. Deze kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. Daarnaast vragen we of u voor dit gesprek uw medicijndoosjes kunt meenemen. Op basis van het overzicht en de medicijndoosjes maakt de apothekersassistent samen met u een volledig overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
Alle artsen kunnen dan in het systeem kijken welke medicijnen u gebruikt. Zij geven hun akkoord.

Voorbereiding

U bent onder behandeling van een medisch specialist, toch heeft u zelf ook een belangrijke rol bij uw behandeling. Uit onderzoek blijkt dat als u en uw naasten actief betrokken zijn de behandeling beter verloopt. Dat begint al bij goede voorbereiding op uw langere verblijf in het ziekenhuis. Lees meer informatie over voorbereiding op uw verblijf in de folder ‘Opname - Goed voorbereid naar het ziekenhuis’.

2 contactpersonen

Voor het informeren van uw naasten vragen wij u de naam van een 1e en 2e contactpesoon. Uw 1e contactpersoon kan altijd bij de verpleegkundige informeren hoe het met u gaat. Uw contactpersoon kan dit vervolgens doorgeven aan uw familie, vrienden en/of andere betrokkenen. Komen andere naasten met vragen? Dan verwijzen we hen ook altijd naar uw 1e contactpersoon.

Wat kunt u zelf doen?

Als u zelf wilt opletten hoe uw verblijf veilig verloopt, kunt u er zelf voor zorgen dat wij alle informatie over uw gezondheid weten. Dat doet u door uw arts precies te vertellen welke medicijnen u gebruikt, ook de homeopathische medicijnen. Neem altijd uw medicatie-overzicht van uw apotheek mee. Dan kunnen wij controleren of het veilig is om de verschillende medicijnen tegelijk te gebruiken. Ook als de verpleegkundige u een medicijn geeft met een andere kleur of vorm dan u gewend bent, vraag dan of dat klopt. Wij ervaren vragen niet als gebrek aan vertrouwen maar als blijk van uw alerte en betrokken opstelling. 

Alle tips op een rij

 • Geef alle informatie over uw gezondheid
 • Volg instructies en adviezen goed
 • Bespreek het verloop van uw behandeling; vraag wat u kunt verwachten, hoe lang de behandeling duurt
 • Durf te vragen; we vinden het belangrijk dat u begrijpt wat er gebeurt en waarom dit is. Door te vragen voorkomt u misverstanden. Verloopt de behandeling anders dan is verwacht of is afgesproken? Stel dan vragen hierover. De folder 'Verloopt uw behandeling anders?' helpt u bij het voorbereiden van een dergelijk gesprek
 • Zorg voor voldoende rust. Rust is belangrijk voor het herstel
 • Zorg voor niet teveel bezoek. Veel bezoek kan vermoeiend zijn en dus niet goed voor het herstel. Vandaar dat er bezoektijden zijn en afspraken over maximaal 2 bezoekers
 • Wees alert op pijn. Goed doorademen, ophoesten en bewegen zijn belangrijk voor het herstel. Pijn belemmert dit. Geeft daarom door aan de zorgverlener of uw pijn heeft
 • Help infecties voorkomen. Noordwest Ziekenhuisgroep neemt speciale maatregelen om u hier zo goed mogelijk tegen te beschermen. U kunt ook zelf hier wat aan doen. Bijvoorbeeld: regelmatig uw handen wassen, zeker als u naar het toilet bent geweest of in contact bent geweest met iets wat niet schoon is
 • Let op uw voeding. Ondervoeding ligt op de loer op het moment dat u weinig trek hebt, terwijl uw lichaam door ziekte of behandeling juist extra energie nodig heeft. Valt u af, geef dit dan door aan de zorgverlener
 • Ken de risico’s van doorliggen. Wie lang in bed ligt of in een (rol)stoel moet zitten loopt het risico op doorliggen
 • Maak gebruik van ondersteuning. Ziekte kan ingrijpend zijn en gevolgen hebben op uw persoonlijke situatie. U kunt dan om maatschappelijk werk of dienst geestelijke verzorging vragen

Fotoverhaal kind: 'Slapen in het ziekenhuis'

 

 

Narcose bij onderzoek of operatie bij jonge kinderen

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Meerdaagse opname