• NL

Als u een gesprek heeft met de dokter voor een onderzoek of behandeling, heeft u vaak meerdere behandelmogelijkheden. Dat zijn er altijd minstens 2, want even afwachten is ook een mogelijkheid. Een behandeling kan gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Noordwest vindt het daarom belangrijk dat u meebeslist over uw behandeling.

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen


Welke behandeling past het beste bij mij? 

Welke behandeling het beste bij u past hangt onder andere af van wat u belangrijk vindt. Bij de keuze speelt uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw beroep of hobby mee, maar ook de voor- en nadelen van de behandeling. Meebeslissen over uw behandeling en een actieve betrokkenheid van u en uw naasten, helpt om tot het beste behandelresultaat te komen.  

Keuzehulpen 
Voor sommige aandoeningen gebruikt Noordwest ‘keuzehulpen’. Dit is een online hulpmiddel die u invult voorafgaand aan uw afspraak. Een keuzehulp geeft informatie over de diagnose en behandelmogelijkeden. Ook geeft een keuzehulp u en uw arts inzicht in uw persoonlijke situatie en voorkeuren. U hoort van uw arts of er in uw geval een keuzehulp beschikbaar is.  

Wat kunt u binnen Noordwest verwachten? 

U kunt in de meeste gevallen mee beslissen over uw behandeling, als u dit wenst. Zet met uw arts op een rij welke mogelijkheden er zijn. Uw arts informeert u over de mogelijkheden en kan u ondersteunen in het inzichtelijk maken van uw persoonlijke voorkeuren, samen met de voor- en nadelen van iedere behandeling. Dit is vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat uw arts verplicht is om u te informeren over de mogelijkheden.  
Soms is het niet mogelijk om mee te beslissen, bijvoorbeeld in acute situaties.

  

Wel of niet reanimeren in Noordwest 
Het is goed om van tevoren na te denken of u in een acute situatie gereanimeerd wilt worden. In ons ziekenhuis wordt iedereen gereanimeerd tenzij: 

  • u heeft aangegeven dit niet te willen 
  • de arts in overleg met u een niet-reanimatiebeleid heeft vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in uw dossier 
  • uw behandelend arts het reanimeren medisch niet zinvol vindt 

 
Meer informatie over wel of niet reanimeren vindt u in deze folder

Wat kunt u zelf doen? 

Deze vraag verrast u misschien. U komt toch niet voor niets onder behandeling bij een medisch specialist? Toch kunt u zelf een belangrijke rol spelen. De specialist beschikt over de medische kennis, maar u kent uzelf het beste. Actieve betrokkenheid van u en uw naasten, leidt tot het beste behandelresultaat.  

Tips
Stel tijdens het gesprek met uw arts de zogenoemde ‘3 goede vragen’. Deze vragen helpen u en uw arts elkaar goede informatie te geven: 

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 
  3. Wat betekent dat in mijn situatie? 


Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het gesprek met uw arts:

  • geef aan als u iets niet helemaal begrijpt
  • geef aan als u ergens over twijfelt
  • neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog even rustig nalezen
  • vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft. Het is belangrijk dat u begrijpt wat er gebeurt en waarom dit is. Door te vragen voorkomt u misverstanden en verkeerde verwachtingen.Geeft het aan als u denkt dat u tegenstrijdige adviezen krijgt


Wilt u meer weten over welke vragen u kunt stellen? Bekijk dan de folder ‘Wat vraag ik aan mijn arts?’.

Opnemen van het gesprek 
Tijdens de afspraak met uw zorgverlener komt vaak veel aan de orde. Zo veel dat u misschien niet alle informatie onthoudt. U kunt dan het gesprek opnemen, bijvoorbeeld met uw mobiel. Op deze manier kunt u thuis het gesprek rustig terugluisteren en een goede overweging maken voor een behandelkeuze. 

Wilt u het gesprek opnemen? Geef dit dan door aan uw zorgverlener. Vindt u een heel gesprek opnemen te lang? Dan kunt u ook aan de zorgverlener vragen om het gesprek samen te vatten en dat u dit opneemt. 

Let wel: u mag absoluut geen geluidopname verspreiden of publiekelijk delen, bijvoorbeeld via sociale media. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan uw zorgverlener. Voor beeldopnames geldt dat u altijd eerst toestemming moet vragen aan uw zorgverlener. U mag nooit andere patiënten in beeld brengen. 

Uw naaste bellen tijdens de afspraak
U kunt ook aan uw zorgverlener voorstellen om uw naaste te bellen zodat deze via de telefoon live aan het gesprek kan deelnemen.

Bespreek het verloop van uw behandeling
Vraag wat u kunt verwachten, hoe lang het duurt voordat verbetering optreedt, wat u zelf kunt doen en wat u moet doen als het anders verloopt. Wordt u doorverwezen? Vraag waarom en wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor uw behandeling. Verloopt uw behandeling anders dan is afgesproken, of anders dan u verwacht? Deze folder helpt u bij het voorbereiden van zo'n gesprek.  

 

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Samen beslissen over uw behandeling