• NL
 ziektebeeld
 specialisme
 folders
Geen folders gevonden.
 info

De behandeling van een hersenbloeding is afhankelijk van de plaats van de hersenbloeding en de oorzaak.
Als er geen oorzaak is voor de hersenbloeding, is afwachten de enige optie. 

Als de oorzaak bekend is, is soms een operatie mogelijk om kans op herhaling te verkleinen. Dit is bijvoorbeeld het geval als op de CT-scan een verwijd of misvormd bloedvat te zien is.

Revalidatie
Na het vaststellen van een beroerte verblijft de patiënt meestal op de Stroke unit (locatie Den Helder) of 24 uur op de Brain Care Unit (locatie Alkmaar) en daarna mogelijk  op verpleegafdeling neurologie.. Hier onderzoekt de arts samen met behandelend therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) wat de eventuele beperkingen zijn en zetten eventueel therapie in. Hoe het programma er precies uitziet, bepaalt uw arts in overleg met u en het revalidatieteam aan de hand van de resultaten van het neurologisch onderzoek. Lees meer over revalidatie bij een CVA (beroerte).

Controle en nazorg
Als u na een CVA naar huis gaat, wordt de CVA-verpleegkundige van de thuiszorg in consult gevraagd. Zij neemt een week na ontslag contact met u op. Als u dit wenst, kunt u dan een afspraak met haar maken.
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle op de nazorgpolikliniek bij de CVA-verpleegkundige na 3 tot 4 weken. Deze CVA-verpleegkundige begeleidt u in deze eerste periode na een beroerte en adviseert u over een gezonde leefstijl. Met de nazorg willen we hart- en vaatziekten voorkomen en u en uw naaste informeren en begeleiden na een beroerte. De CVA verpleegkundige kan u als u dit wenst, in contact brengen met andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Gaat u na uw ontslag naar een revalidatieafdeling, dan wordt daar de nazorg geregeld.

Na uw bezoek aan de nazorgpolikliniek draagt de CVA-verpleegkundige uw dossier over aan de huisarts en eventueel de CVA-verpleegkundige van de thuiszorg, die de zorg en begeleiding dan weer overneemt. De neuroloog heeft bij ontslag al een overdracht gedaan aan de huisarts.

Ketenzorg
In de regio Alkmaar en Den Helder zorgen wij er samen voor dat u de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgt. Zo vormen wij een keten; de CVA-keten regio Alkmaar en Den Helder. Noordwest Ziekenhuisgroep is een van de ketenpartners

De zorg die de keten biedt, richt zich op elke fase van uw herstelproces; vanaf opname in het ziekenhuis, eventuele revalidatiefase in het revalidatiecentrum of een verpleeghuis tot en met het moment dat u weer thuis bent.

Voor meer informatie over de CVA ketenzorg kunt u terecht op de ketenwebsite Kennisnetwerk CVA Nederland.

Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Hersenbloeding behandeling en nazorg