• NL

Op deze pagina leest u meer informatie over uw polikliniekbezoek in Noordwest Ziekenhuisgroep. Zo kunt u zich goed voorbereiden op uw afspraak. Ook helpt dit ons om u goed van dienst te zijn tijdens uw bezoek. 

Kosten en vergoedingen

Controleer voor de afspraak uw verzekeringsvoorwaarden. Niet alle kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en vergoedingen.

Heeft u (of uw kind) geen geldig verzekeringsbewijs of bent u (of uw kind) in het buitenland verzekerd? Wilt u (of uw kind) zich dan 30 minuten voor de afspraak melden bij de aanmeldbalie? Het kan zijn dat wij een vooruitbetaling vragen (dit kan alleen via pin).

Medicijnen

Weet uw arts welke medicijnen u nu gebruikt? Zorg dat het ziekenhuis dit weet. Ga tijdig langs uw apotheek en geef daar uw toestemming voor het delen van de informatie over uw medicijnen met het ziekenhuis. Vraag uw apotheek dan nog 1 keer om een actueel overzicht. Daarna hoeft u geen overzicht meer mee te nemen. Met uw toestemming beschikt het ziekenhuis altijd over uw actueel medicijngebruik. Lees meer over het delen van uw medicatieoverzicht en medicatieveiligheid

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling, dan heeft u vaak meerdere behandelmogelijkheden. Een behandeling kan gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Noordwest vindt het daarom belangrijk dat u meebeslist over uw behandeling. Uw arts helpt u daarbij, het is belangrijk om vooraf te bedenken wat u de arts wilt vragen. Deze vragen kunt u opschrijven. Ook is het mogelijk om het gesprek op te nemen. Bekijk handige voorbeeldvragen, een video en andere tips voor het gesprek met de arts. Tot slot is het handig dat u iemand meeneemt: 2 horen meer dan 1!

Hoe bereidt u uw kind voor?

Een bezoek aan het ziekenhuis kan een indrukwekkende gebeurtenis zijn voor uw kind. Het is belangrijk dat uw kind weet waarom het naar het ziekenhuis moet en wat er gaat gebeuren. Zo voelt uw kind zich zoveel mogelijk op zijn gemak bij ons. Een goede voorbereiding helpt daarbij en is ook goed voor de verwerking achteraf. Wat kunt u als ouder doen om uw kind voor te bereiden op een bezoek aan het ziekenhuis? Lees tips in de folder ‘Begeleiding van uw kind’. Met de jongste kinderen kunnen ouders het fotoverhaal ‘Voor het eerst naar het ziekenhuis’ bekijken.

Patiëntenportaal Mijn Noordwest: Inzage medisch dossier kind

Hoe kunt u inzage krijgen in het medisch dossier van uw kind? Door het regelen van een machtiging voor Mijn Noordwest. Heeft u dit nog niet geregeld? Dan mag u van de overheid uw kind tot 14 jaar helpen bij het aanvragen en gebruiken van een DigiD. Omdat het gebruik van een DigiD van een ander (van wie dan ook) wettelijk verboden is, mag dit van Noordwest ‘tijdelijk’: een machtiging blijft noodzakelijk. Lees meer informatie in de veel gestelde vragen op nwz.nl/mijnnoordwest.

Aanmelden

Voor een afspraak in Noordwest, locatie Alkmaar of locatie Den Helder zijn er 2 manieren waarop u (of uw kind) zich kunt aanmelden:

  • online via het portaal, u (of uw kind) ontvangt uiterlijk 1 dag voor de afspraak een e-mail
  • bij de aanmeldzuil in de ingang van het ziekenhuis

Lees alle informatie over aanmelden.
Vindt uw afspraak plaats op één van onze buitenlocaties? Dan meldt u zich bij de balie.

Onze locaties en routebeschrijving

Lees meer informatie over onze locaties, routebeschrijving en parkeren

Wat gebeurt er tijdens uw afspraak?

Tijdens uw eerste afspraak bespreken we de aard van uw klacht(en). Vaak vindt een lichamelijk onderzoek plaats naar uw klachten. Afhankelijk van de bevindingen maken we afspraken voor een aanvullend onderzoek of een herhalingsafspraak. Specifieke informatie over onderzoek en behandeling ontvangt u op de polikliniek. 

Met wie krijgt u te maken?

Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Daarom zijn op veel poliklinieken naast specialisten ook arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundig specialisten en/of verpleegkundige consulenten betrokken bij uw onderzoek en behandeling. Arts-assistenten zijn volledig bevoegde artsen die al dan niet in opleiding zijn tot specialist. Co-assistenten zijn studenten in opleiding tot arts. Verpleegkundig specialisten en verpleegkundige consulenten zijn gediplomeerde verpleegkundigen die bevoegd zijn om een deel van de (medische) behandeling uit te voeren. Al deze zorgverleners doen dit onder verantwoordelijkheid van en in nauw overleg met de specialist. Deze specialist is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is dan ook uw zogenoemde hoofdbehandelaar. Weet u niet wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan na bij de medewerker van de polikliniek of tijdens het spreekuur aan de arts. Wilt u uw hoofdbehandelaar spreken, dan vraagt u dit aan de medewerker van de polikliniek.

Heeft u geen afspraak?

Uw (huis)arts, tandarts of verloskundige kan u naar Noordwest Ziekenhuisgroep verwijzen voor een onderzoek of een bezoek aan een medisch specialist. U kunt alleen op afspraak bij een medisch specialist terecht. U vindt de contactgegevens voor het maken van een afspraak op de pagina van het specialisme.

Meldcode huiselijk geweld

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt het belangrijk zich te houden aan de landelijke meldcode huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Lees wat u daarvan merkt als u zelf of met uw kind in ons ziekenhuis bent bij veilig thuis, ook onze zorg.

Onze kwaliteit van zorg

Noordwest Ziekenhuisgroep wil aantoonbare kwaliteit leveren voor zijn patiënten, verwijzers, verzekeraars en voor de maatschappij. Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg in Noordwest Ziekenhuisgroep? Lees meer informatie over kwaliteit van zorg.

Meer informatie over

 

 

 

Fotoverhaal kind: 'Voor het eerst naar het ziekenhuis'


Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Uw polikliniekbezoek