• NL
Gepubliceerd: 13-03-2020, laatst gewijzigd: 02-05-2022

Onze zorg in tijden van corona

Het coronavirus heeft ook in Noordwest voor extra maatregelen gezorgd. Met deze maatregelen zetten wij ons maximaal in voor een veilige omgeving op onze locaties.

Op bezoek
Per patiënt zijn er 2 bezoekmomenten per dag. Bij elk bezoekmoment is 1 bezoeker toegestaan die niet langer dan 30 minuten blijft. Bezoekers van opgenomen patiënten adviseren we om een mondneusmasker te dragen in de kamer van de patiënt om hun naaste te beschermen.
Bezoektijden: 

 • Alkmaar: 15:30 - 17:00 uur en 18:00 - 19:30 uur 
 • Den Helder: 14:00 - 17:00 uur en 18:00 - 20:00 uur
 • Locatie Bergermeer: 19:00 - 20:00 uur

Op locatie Alkmaar is een extra bezoekuur op zaterdag, zondag en feestdagen 10:30 - 11:30 uur.
* Buiten deze uren is bezoek in principe niet toegestaan.

Enkele afdelingen hebben afwijkende bezoektijden, lees de uitzonderingen. Bekijk de volledige bezoekersregeling.

Heeft u klachten die bij corona passen of bent u in thuisquarantaine?
Kom niet naar het ziekenhuis, ook niet als bezoeker.

Bloedprikken
Als u na een bezoek aan uw arts de vraag krijgt bloedonderzoek te laten doen, dan kunt u terecht bij het priklaboratorium in het ziekenhuis. Tussen 08:00 uur en 11:00 uur is het erg druk. Kom daarom wanneer mogelijk na 11:00 uur. Als u niet in het ziekenhuis hoeft te zijn, moet u gebruikmaken van de priklocaties van Starlet in onze regio. Let op: het is alleen mogelijk om op afspraak bloed te prikken bij Starlet. Op de website www.starlet-dc.nl ziet u welke locaties open zijn, met verdere instructies. Bekijk de dichtstbijzijnde priklocaties en maak een afspraak.

Vaccinatie
Algemene informatie over vaccinatie tegen het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Informatie over het vaccin en uw aandoening vindt u op deze pagina.

Niet de informatie gevonden die u zocht? Bekijk dan de meest gestelde vragen hieronder.Maatregelen in het ziekenhuis
 

 

Uw afspraak en behandeling
 

 

Op bezoek
 

 

Meer informatie en contact
 


 

Maatregelen in het ziekenhuis


Is het wel veilig om in het ziekenhuis te zijn?
Ja. Wij hanteren nog steeds de strenge maatregelen die al in een vroege fase zijn doorgevoerd. Dit betekent onder andere dat wij de komst van onze patiënten spreiden in tijd en over onze verschillende locaties. Daarnaast scheiden wij de patiënten met corona van de andere patiënten en maken wij alle ruimtes volgens specifieke richtlijnen schoon. Dagelijks beoordelen we of alle ingestelde maatregelen nog voldoen. Hierbij staat de veiligheid van patiënten en medewerkers centraal. 

Welke maatregelen neemt het ziekenhuis?
Dit zijn onze huidige maatregelen:

Ontvangst
Bij de ingangen van onze ziekenhuizen wordt u ontvangen door Noordwest-medewerkers. Zij vragen u de handen te desinfecteren. Op deze manier bepalen wij of u volgens de regels in het ziekenhuis mag komen. 

Als u zich eerder dan 15 minuten voor uw afspraak meldt dan kunnen wij u vragen eerst plaats te nemen in een andere, centrale wachtruimte. Zo voorkomen we dat het op de poliklinieken te druk wordt en dragen wij zorg dat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren van elkaar. Wij vertrouwen op uw begrip.

Komt u op bezoek? Lees meer over de bezoekersregeling

Test voor patiënten die behandeling of operatie ondergaan
Voor patiënten die een behandeling of operatie moeten ondergaan, geldt dat wij hen een paar dagen voorafgaand aan de afspraak bellen en zo nodig een test op COVID-19 inplannen. Hiervoor is op beide locaties een zogenoemde ‘teststraat’ ingericht. Zij ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging met instructies.

Uitslag van een zelftest niet geldig in het ziekenhuis
In het ziekenhuis wordt een uitslag van een zelftest niet geaccepteerd. Zelftesten zijn onvoldoende betrouwbaar binnen het ziekenhuis. Heeft een afspraak (met uitzondering van een behandeling of operatie) laat u bij klachten testen bij een testlocatie van de GGD conform het RIVM. 

Poliklinische afspraken zoveel mogelijk naar telefonische afspraak
Nog steeds geldt dat wij poliklinische afspraken zoveel mogelijk omzetten naar een telefonische afspraak. Dit is onafhankelijk van luchtwegklachten. Doel is de patiëntenstroom in het ziekenhuis zoveel als mogelijk te beperken. De artsen beoordelen:

 • welke patiënten gezien moeten worden
 • welke afspraken omgezet kunnen worden naar een telefonisch afspraak
 • welke afspraken beter verplaatst kunnen worden
 • de termijn van verplaatsen


Andere maatregelen in het ziekenhuis

 • in het ziekenhuis zijn speciale looproutes aangegeven, zodat u voldoende afstand kunt houden van anderen. Ziekenhuismedewerkers betreden het ziekenhuis via een aparte ingang
 • opgenomen patiënten vragen we iedere dag opnieuw uit naar luchtwegklachten. Zo nodig worden zij getest op het coronavirus
 • op onze locaties scheiden wij de patiënten met het coronavirus van de andere patiënten.
 • in wachtruimtes en spreekkamers van artsen zorgen wij voor voldoende (zit)afstand
 • ook in behandelruimtes en operatiekamers werken we veilig volgens de richtlijnen van het RIVM
 • onze zorgprofessionals maken waar nodig gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen


Moet ik een eigen mondneusmasker dragen?
Het dragen van mondneusmasker in de publieke ruimte is sinds 26 maart niet langer verplicht.  Bezoekers van opgenomen patiënten adviseren we om wel een mondneusmasker te dragen in de kamer van de patiënt om hun naaste te beschermen.

Mag ik eigen handschoenen dragen?
Het is niet toegestaan eigen meegebrachte handschoenen te dragen in het ziekenhuis. Wij bieden u op diverse plekken de mogelijkheid uw handen te desinfecteren met handalcohol.

Dragen alle zorgmedewerkers een mondneusmasker?
Ja, medewerkers dragen bij werkzaamheden in de directe patiëntenzorg (binnen de 1,5 meter) altijd een mondneusmaker. Dat geldt ook voor patiënten die hoest- en/of niesklachten hebben.

Wordt er weer zorg uitgesteld?
Noordwest zet alles op alles om zoveel mogelijk patiënten te zien. Hierbij wordt rekening gehouden met alle huidige maatregelen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de 1,5 meter afstandsregel en dat u alleen naar uw afspraak in het ziekenhuis komt. Beeldbellen en videoconsulten blijven deel uitmaken van de zorg op de poliklinieken. Maar corona-zorg is leidend, hierdoor kan het zijn dat de reguliere zorg tijdelijk afgeschaald moet worden. Waarom afschalen nodig is, leest u in het artikel 'Operaties en afspraken verzetten: is dat nodig?

Doet Noordwest mee met wetenschappelijke onderzoeken die verband houden met het coronavirus?
Ja. We doen mee met een aantal landelijke en internationale onderzoeken. Onderzoek gebeurt onder andere met gegevens uit het medisch dossier van patiënten. In plaats van een naam, gebruiken we een code, zodat de gegevens niet te herleiden zijn naar personen. Ook is ons door onderzoekers gevraagd extra materiaal (spijtserum) af te nemen bij opname, voor eventuele latere diagnostische en onderzoeksdoeleinden. Zodra wij uw gegevens voor onderzoek gebruiken, verwijderen wij eerst alle persoonlijke informatie van deze gegevens. Voor verdere diagnostiek wordt het uiteraard op naam bewaard. Wilt u liever niet dat wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.
Lees meer informatie over wetenschap en onderzoek binnen Noordwest.


Uw afspraak en behandeling


Gaat mijn afspraak door? Wanneer hoor ik iets?
U wordt altijd geïnformeerd of uw afspraak door gaat. In de meeste gevallen wordt de afspraak omgezet naar bijvoorbeeld een telefonisch consult of een videoconsult.
Let op: gaat uw poliklinische afspraak door? Dan komt u alleen, lees meer.

Wanneer hoor ik iets?
Of het nu gaat om een afspraak op de polikliniek met uw behandelend arts of om het inplannen van een (uitgestelde) behandeling of operatie: u ontvangt altijd persoonlijk bericht. Wij nemen telefonisch contact met u op. U hoeft zelf niet te bellen.

Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak in het ziekenhuis?
Gaat uw afspraak door? Dan komt u alleen. Er mag alleen 1 begeleider mee: 

 • met minderjarige kinderen
 • met volwassenen die niet zelfstandig kunnen (of mogen) functioneren, zoals bij geestelijke beperking, dementie, psychose, lichamelijke handicap, anderstalig met een tolk, gedetineerden etc.
 • bij een slecht nieuws gesprek


De begeleider mag geen luchtwegklachten hebben. 

Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om het gesprek alleen te voeren. Om u zo goed mogelijk te helpen, bieden we verschillende mogelijkheden aan:

 • stel uw zorgverlener voor om jouw naaste te bellen zodat deze via de telefoon live aan het gesprek kan deelnemen
 • geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek wilt opnemen. U kunt het hele gesprek opnemen of een samenvatting. Zo kunt u na de afspraak met uw naaste het gesprek terugluisteren en bespreken. Meer informatie? Ga naar nwz.nl/consult


Ik heb een afspraak via videoconsult, hoe werkt dit?
Via het patiëntenportaal Mijn Noordwest is een afspraak met uw zorgverlener mogelijk via videoconsult. Dit betekent dat u met uw zorgverlener een gesprek voert, waarbij u elkaar kunt zien en horen. Een polikliniekafspraak met videoconsult kan alleen als u dit met uw zorgverlener heeft afgesproken. Lees de instructie en meer informatie op nwz.nl/mijnnoordwest.

Valt een videoconsult onder het eigen risico?
Houdt u er rekening mee dat een telefonisch consult of videoconsult ook aanspraak maakt op uw eigen risico, omdat het ook geldt als ziekenhuiszorg. 

Kan mijn bevalling doorgaan en mag mijn partner mee naar controles?
Ja, bevallingen gaan gewoon door. U mag 1 persoon kiezen die bij de bevalling is. Bijvoorbeeld uw partner, zus of vriendin. Op de afdeling verloskunde geldt een afwijkende bezoekregeling.

Heeft u een controle afspraak in het ziekenhuis?
Neem dan niemand mee naar het spreekuur of de echo. Ook niet uw partner, kinderen, familie of vrienden. Alleen bij uitzondering mag u een naaste meenemen. In dit geval hoort u dit van ons.

Meer informatie over zwanger en/of bevallen tijdens de coronacrisis? Lees dan deze gemakkelijke uitleg en onze meest gestelde vragen over zwangerschap en het coronavirus.

Voor mijn afspraak in het ziekenhuis moet ik thuis een vragenlijst invullen, waarom moet ik deze invullen? Waar vind ik de vragenlijst?
De vragenlijst COVID-19 is 1 van de maatregelen om de kans op verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Elke patiënt die naar het ziekenhuis komt moet de vragenlijst invullen. Ook als u bent gevaccineerd of als u het coronavirus heeft gehad. Er is nog altijd de kans dat u het virus kunt overdragen als u klachte heeft. Deze vragenlijst bestaat uit vragen over uw gezondheid en het coronavirus. Lees meer informatie over de vragenlijst COVID-19.

Waar vind ik de vragenlijst COVID-19 en meer informatie hierover?
U vult de vragenlijst COVID-19 thuis in, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Deze vragenlijst staat klaar in uw patientenportaal Mijn Noordwest. U logt in met uw DigiD met sms-verificatie  of de DigiD-app. U gaat dan naar ‘Mijn taken’. U leest alle informatie bij Mijn Noordwest.

Ik moet op meerdere momenten / dagen voor een afspraak naar Noordwest, waarom wordt dit niet op elkaar aangesloten? 
Het plannen van afspraken is in deze periode een hele puzzel, met alle maatregelen die wij moeten hanteren om veilige en verantwoorde zorg te leveren. Wij moeten de komst van patiënten spreiden op alle verschillende poliklinieken, onderzoek- en behandelplekken. Daarom kan het zijn dat u voor meerdere afspraken, meerdere keren naar Noordwest moeten komen. Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt lastig is. We vragen om uw begrip in deze uitzonderlijke tijden. 

Waarom vindt mijn afspraak of operatie op een andere Noordwest-locatie plaats?
Op onze poliklinieken kunnen wij voorlopig nog niet veel patiënten tegelijk ontvangen. Daarom moeten wij zorgen voor een goede spreiding. Noordwest heeft meerdere locaties. Dit kan betekenen dat u op een andere locatie van Noordwest wordt geholpen dan u gewend bent. Wij verzekeren u dat dit voor de kwaliteit van zorg bij uw operatie geen verschil uitmaakt.

Ik heb het coronavirus gehad. Kom ik nog voor controle in het ziekenhuis?
Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis? Dan krijgt u alleen op indicatie van uw hoofdbehandelaar een poliklinische controleafspraak. Heeft u aanhoudende klachten, ook zonder dat u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest? Neemt u dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar de longarts of de internist. Lees meer informatie in het nieuwsbericht over nazorg voor coronapatiënten.

Ik heb MS. Is het vaccin voor mij veilig?
Heeft u MS en gebruikt u medicatie? Bekijk dan voor meer informatie het bericht van Amsterdam UMC

Ik heb de ziekte van Crohn/Colitis Ulcerosa. Is het vaccin voor mij veilig?
Heeft u de ziekte van Crohn of Colitus Ulcerosa en gebruikt u medicijnen? De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland geeft op hun website antwoord op veelgestelde vragen voor deze patiëntengroep. 

Ik heb een andere aandoening. Is het vaccin voor mij veilig? 
Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over coronavaccinatie en uw aandoening.

Ik ben onder behandeling vanwege kanker. Ben ik extra vatbaar voor het coronavirus?
Bent u onder behandeling vanwege kanker? Dan vindt u alle informatie over kanker en het coronavirus op de website van ons Oncologisch centrum.


Op bezoek


Wat is de bezoekersregeling?
Op dit moment hebben wij een aangepaste bezoekersregeling: 

 • per patiënt zijn er 2 bezoekmomenten per dag. Bij elk bezoekmoment is 1 bezoeker toegestaan die niet langer dan 30 minuten blijft. 

  Bezoektijden
  Alkmaar: 15:30 - 17:00 uur en 18:00 - 19:30 uur 
  Den Helder: 14:00 - 17:00 uur en 18:00 - 20:00 uur
  Locatie Bergermeer: 19:00 - 20:00 uur

  Op locatie Alkmaar is een extra bezoekuur op zaterdag, zondag en feestdagen 10:30 - 11:30 uur.
  * Buiten deze uren is bezoek in principe niet toegestaan.

 • heeft u luchtwegklachten of bent u in thuisquarantaine? Dan kunt u niet op bezoek. In Noordwest liggen over het algemeen kwetsbare patiënten die we zoveel mogelijk willen beschermen. Daarom doen wij er alles aan om verspreiding van virussen en bacteriën te voorkomen binnen ons ziekenhuis
 • een uitzondering hierop is bij overlijden van een patiënt
 • tijdens het bezoekmoment mag de bezoeker de kamer niet verlaten. Zo proberen we verspreiding van griepachtige virussen te voorkomen


Kinderen tot en met 12 jaar mogen met een volwassene mee op bezoek onder de volgende voorwaarden:

 • kinderen mogen niet alleen rondlopen in het ziekenhuis en moeten bij de volwassene blijven
 • kinderen mogen niet komen als ze symptomen hebben die ook maar enigszins passen bij het coronavirus


Zijn er uitzonderingen?
Ja, enkele afdelingen hebben afwijkende bezoektijden. Lees deze uitzonderingen op deze webpagina bij bezoektijden.


Meer informatie en contact


Informatienummer voor patiënten van Noordwest
Noordwest heeft een speciaal telefoonnummer waar patiënten van Noordwest terecht kunnen met vragen over het coronavirus. Het nummer is niet voor medisch inhoudelijke vragen. U kunt bellen met 072 - 548 3501 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 16:30 uur. Goed om te weten: verandert er iets in uw afspraak, dan wordt hierover persoonlijk contact met u opgenomen.

Vaccinatie Twijfeltelefoon
Twijfelt u over de coronavaccinatie of wilt u medisch advies of het in uw situatie veilig is om zich te laten vaccineren? Met die vragen kunt u terecht bij de Vaccinatie Twijfeltelefoon: 088 - 7555 777. Ervaren medisch studenten staan u te woord en kunnen u informeren over de laatste stand van zaken omtrent de coronavaccins. Er is altijd een medisch specialist of huisarts aanwezig voor eventuele complexe vragen. De Twijfeltelefoon is dagelijks bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Op dit 088-nummer zijn de gebruikelijke belkosten van toepassing. Meer informatie op de website twijfeltelefoon.nl. Daar vindt u ook een lijst met veelgestelde vragen.

Onze app Noordwest Zorg
U kunt gebruik maken van onze app ‘Noordwest zorg’. De app biedt een centrale plek met betrouwbare informatie van het RIVM, over het coronavirus. Daarnaast kunt u zelf uw gezondheid bijhouden en geeft de app hier een algemeen advies over. Deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Heeft u toenemende klachten van koorts, hoesten en/of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de huisarts of de GGD. 
Zoek in de App Store of Google Play naar Patient Journey. Vervolgens zoekt u binnen deze app naar Noordwest en selecteert u Noordwest Zorg.

Website RIVM
Alle algemene informatie over het coronavirus en vaccinatie tegen het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Ook kunt u bellen met het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. 

Corona-informatie in makkelijke taal
Informatie over het coronavirus kan soms lastig te begrijpen zijn. Op de website van Steffi legt Steffie u alles uit over het virus in makkelijke taal. 

 

 
Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws