• NL

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg of in de samenwerking. Transmuraal incidenten melden (TIM) maakt risico’s in de transmurale zorg inzichtelijk en levert belangrijke informatie om de kwaliteit van de (keten)zorg blijvend te verbeteren. Het is bedoeld om (bijna) incidenten in de toekomst te voorkomen, of tenminste de kans op herhaling te verkleinen.

Goed om te weten
Bij het melden staat niet de vergissing van een persoon centraal, maar de voorwaarden waaronder mensen werken en de wijze waarop het (zorg)proces is georganiseerd.

Let op: bij een incident melden wordt het voorval achteraf geanalyseerd; het draagt niet bij aan een oplossing op dat moment.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?
Het melden van (bijna) incidenten is mogelijk voor onze ketenpartners uit de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties, de ambulancedienst, de huisartsen, hun ‘verlengde armen’, zoals medisch secretariaten, arts- assistenten en huisartsen in opleiding en tot slot vanuit de transmurale zorgbrug. Om een transmuraal incident aan Noordwest Ziekenhuisgroep te melden, opent u dit meldformulier. U verstuurt het meldformulier via een beveiligde omgeving.

Afhandeling van uw melding
Uw digitale melding komt terecht bij de coördinator van de TIM-commissie van Noordwest Ziekenhuisgroep. Deze neemt de melding zo spoedig mogelijk in behandeling en speelt een centrale rol in de afhandeling. Ons streven is u binnen een termijn van 6 weken een terugkoppeling te geven over eventuele verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet met alle meldingen om.

TIM jaarverslag 2023
Lees het jaarverslag van 2023.

Contact
Heeft u nog vragen, dan kunt u via TIM@nwz.nl contact opnemen met de TIM-coördinator.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Transmuraal incidenten melden