• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft samen met de huisartsenorganisaties HONK en HKN op bestuurlijk niveau een regiovisie op de samenwerking 1e en 2e lijn ontwikkeld. Doel is het versterken en verbinden van professionals en netwerken. Samen kunnen we zorgdragen voor de continuïteit van zorg in de regio.  Er vind regelmatig overleg plaats op bestuurlijk niveau over de samenwerking in de regio en om uitvoering te geven aan de plannen.

Transmurale commissie

De transmurale commissie draagt zorg voor de organisatie en werkwijze voor transmurale samenwerking 1e en 2e lijn  zorg, voor de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. 

Doelen

  • Het bevorderen van de samenhang en kwaliteit van zorg in de 1e en 2e lijnszorg in de regio.
  • Uitvoering geven aan hoofdlijnen akkoord ‘Juiste zorg op de juiste plek’
  • Zorgvernieuwing en –ontwikkeling stimuleren en faciliteren op een wijze die past bij de eerste en de tweede lijn en door goede borging blijvend succesvol kan zijn.


Deelnemers en contact

Samenstelling  van de Transmurale Commissie:

  • Noordwest ziekenhuisgroep > 2 medisch specialisten uit stafbestuur
  • HKN > 2 huisartsen uit het bestuur en 1 directielid
  • HONK > 2 huisartsen uit het bestuur en 1 directielid
  • Transmurale Coördinatoren (3x)


Transmurale samenwerking

Heeft u een idee om de transmurale samenwerking te verberen of wilt u een nieuw project initiëren? Neem contact op met de transmurale coördinatoren. 

Vakgroepoverleggen

Het is gewenst dat vertegenwoordigers uit de 1e en 2e lijn met elkaar in gesprek zijn en blijven om de verwijsafspraken/zorgpaden met elkaar te ontwikkelen, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Om die reden organiseren Noordwest en de beide huisartsenorganisaties HONK en HKN vakgroep-overleggen.

Deze overleggen vinden minimaal eenmaal per jaar per vakgroep plaats en waar nodig worden vervolg-overleggen gepland.  Per vakgroep nemen deel: 1 of 2 medisch specialisten, een afdelingsmanager van de polikliniek, een beleidsmedewerker kwaliteit Noordwest, 1 of 2 huisartsen (vanuit HONK en HKN) en de huisarts-coördinator(en) van HONK en HKN.

Bekijk hier het format vakgroepoverleg.

Meer informatie? 

Neem contact op met de (huisartsen)coördinatoren: 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Samenwerken