• NL

De bepalingenwijzer / eLabgids (diagnostisch vademecum) is bedoeld voor zorgverleners binnen en buiten Noordwest. Informatie over bepalingen van klinische chemie, medische microbiologie en de ziekenhuisapotheek is altijd en overal beschikbaar. Denk aan referentiewaarden, bepalingfrequenties, afnameinstructies, onderzoekindicaties, contacten en nieuws.

Klinische chemie en medische microbiologie
Ga naar de bepalingenwijzer/eLabgids van klinische chemie en medische microbiologie.

Ziekenhuisapotheek
De bepalingenwijzer ziekenhuisapotheek vindt u hieronder op deze webpagina.

 

Ziekenhuisapotheek

Over ons klinisch farmaceutisch laboratorium    Kwaliteitscertificaat 

Spoedaanvragen

Aanvraagformulier

Voor de specifieke aanvraaginformatie kunt u klikken op de gewenste bepaling in de onderstaande lijst.
Mocht u een andere bepaling willen aanvragen, kunt u contact opnemen met het laboratorium of de ziekenhuisapotheker om de mogelijkheden te bespreken.

Overige bepalingen kunnen worden aangevraagd met code Diversen.
Graag bij Opmerkingen aangeven om welke bepaling het gaat.
Bij deze aanvragen een stolbuis (rode dop) en EDTA buis (paarse dop) afnemen.

De analyse wordt in behandeling genomen zodra de aanvraag en het monstermateriaal aanwezig zijn in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek.
De doorlooptijd, als zodanig vermeld in de bepalingenwijzer, omvat de tijd tussen de monsterontvangst door het laboratorium van de ziekenhuisapotheek en de verzending van de rapportage aan de aanvrager.

omhoog

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Z

Bepalingenwijzer

A

Acenocoumarol
Aceton
Adalimumab
Amfetaminen in urine (zie drugsscreening)
Amikacine
Amiodaron 
Amisulpride
Amitriptyline
Amprenavir (fos-)
Aripiprazol
Atazanavir
Atenolol
Azathioprine

B

Barbituraten in urine (zie drugsscreening)
Benzodiazapinen in urine (zie drugsscreening)
Brivaracetam
Broomperidol
Bupropion

C

Cannabinoiden kwantitatief
Cannabinoiden in urine (zie drugsscreening)
Carbamazepine
Cariprazine
Ceftazidim
Chlooramfenicol
Chloorpromazine
Ciclosporine
Citalopram
Clindamycine
Clobazam
Clomipramine
Clonazepam
Clozapine
Cocaine metabolieten in urine (zie drugsscreening)
Coffeine
Cotinine in urine
CYP1A2 genotypering
CYP2C9 genotypering
CYP2C19 genotypering
CYP2D6 genotypering
CYP3A4 genotypering

D

Darunavir
Diazepam
Digoxine
Disopyramide
Dosulepine
Doxepine
Doxycycline
DPYD genotypering
Drugsscreening
Duloxetine

E

Efavirenz
Escitalopram
Ethambutol
Ethanol
Ethosuximide
Ethyleenglycol
Everolimus

F

Felbamaat
Fenobarbital
Fenprocoumon
Fenytoine
Fenytoine vrije fractie
Flecainide
Flucloxacilline
Flucytosine
Flufenazine
Flunitrazapam
Fluoxetine
Flupentixol
Fluvoxamine

G

Gabapentine
Gammahydroxyboterzuur in serum
Gammahydroxyboterzuur in urine
Ganciclovir
Gentamicine
Golimumab

H

Haloperidol
Hydroxychloroquine

I

Imatinib
Imipramine
Indinavir
Infliximab
Isoniazide
Itraconazol

K

Khat in urine
Kinidine

L

Lacosamide
Lamotrigine
Laxantia in urine
Levetiracetam
Levomepromazine
Lithium
Lopinavir
Lorazepam    
Lurasidon

M

Maprotiline
Mercaptopurine
Metformine
Methadon in urine (zie drugsscreening)
Methanol
Methotrexaat
Methylfenidaat
Mianserine
Midazolam
Mirtazepine
Mitotaan
Mycofenolaat

N

Nelfinavir
Nevirapine
Nitrazepam
Nordazepam
Nortriptyline

O

Olanzapine
Oxazepam
Opiaten (morfine gerelateerde) in urine (zie drugsscreening)
(10-OH-)Oxcarbazepine

P

Paliperidon
Paracetamol
Paraquat
Paroxetine
Penfluridol
Perampanel
Perfenazine
Pimozide
Pipamperon
Posaconazol
Pregabaline
Procainamide 
Promethazine
Propafenon
Pyrazinamide

Q

Quetiapine

R

Raltegravir
Rifampicine
Risperidon
Ritonavir

S

Salicylzuur
Sertraline
Sirolimus
Sotalol
Sulfamethoxazol
Sulpiride

T

Tacrolimus
Teicoplanine
Temazepam
Tenofovir
Theofylline
Thiocyanaat
Thioguanine
Thiopental Pentobarbital
Tobramycine
Topiramaat
Toxicologische screening

TPMT_genotypering
Tranylcypromine
Trazodon
Trimethoprim
Tricyclische antidepressiva in urine (zie drugsscreening)

U

UGT1A1 genotypering

V

Valproinezuur
Vancomycine
Vedolizumab
Venlafaxine
Verapamil
Vigabatrine
Voriconazol 
Vortioxetine

Z

Zonisamide
Zuclopentixol
 

Verrichtingenlijst
De verrichtingenlijst omvat alle bepalingen die het laboratorium van de ziekenhuisapotheek zelf (intern) uitvoert.
Dit betreffen zowel bepalingen van lichaamsvreemde stoffen als lichaamseigen stoffen.
De lichaamseigen stoffen worden in opdracht van het KCHI van Noordwest ziekenhuis uitgevoerd.

Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek (zelf ontwikkelde bepalen)

Hoewel deze bepalingenwijzer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, fouten niet uitgesloten. Noordwest Ziekenhuisgroep en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de informatie in deze informatiebladen. Wij verzoeken u eventuele tekortkomingen of fouten te mailen aan de contactpersonen die bij de betreffende bepaling worden genoemd.

 

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: eLabgids / Bepalingenwijzer ziekenhuisapotheek