• NL

Telefoonnummer voor eerstelijnsverblijf en acute thuiszorg: 085-029 71 21

De regionale coördinatiepunten voor het adherentiegebied West-Friesland, Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Waterland werken samen de naam Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland. 
In deze regio’s kunnen verwijzers (huisarts, spoedeisende hulp, transferpunt) voortaan bij het geïntegreerde centraal punt terecht wanneer een oudere cliënt niet meer (tijdelijk) zelfstandig thuis kan blijven wonen.  
U kunt het coördinatiepunt bellen voor verwijzing naar:

  • Eerstelijnsverblijf
  • Acute thuiszorg
  • Consult specialist ouderengeneeskunde


Versterkte samenwerking 
Binnen het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland maken alle zorgpartijen zich sterk om in het hele adherentiegebied voor kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hierdoor wordt de gezamenlijke capaciteit beter benut en wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig lang moeten wachten op de juiste zorg in een acute situatie of na een ziekenhuisopname. Het Coördinatiepunt Ouderenzorg ondersteunt verwijzers bij de triage van (sub)acute zorgvragen en maakt gebruik van data en expertise om te anticiperen op trends en ontwikkelingen.  

Contactgegevens 
Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland is bereikbaar op telefoonnummer, 085 029 71 21 en info@cpouderenzorgnh.nl
Ook in Zorgdomein is het Coördinatiepunt te vinden voor het maken van een verwijzing. 
Bij verwijzingen in (sub)acute situaties is naast de verwijzing in Zorgdomein ook altijd telefonisch contact tussen de verwijzer en het coördinatiepunt noodzakelijk. 

Meer weten?
Met deze samenwerking leggen we een concrete basis voor de verdere doorontwikkeling van netwerkzorg in de regio. Door de krachten te bundelen kunnen we verwijzers nog beter ondersteunen en samen zorgdragen voor “De juiste zorg op de juiste plek”. 
Mailen kan naar info@cpouderenzorgnh.nl. Uiteraard kunt u ook bellen met het Coördinatiepunt via 085 029 71 21. 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland