• NL

Een samenwerking, sinds januari 2021, waarbij Noordwest Ziekenhuisgroep met verschillende thuiszorg organisaties een samenwerking is begonnen met als doel; eenduidige werkwijze in het zorgproces bij regionale wondzorg.

 

Algemeen & Aanleiding
In Noord Holland Noord is de wondzorg versnipperd. Knelpunten op het gebied van wondzorg doen zich niet alleen voor op het niveau van de wond of de patiënt, maar ook op het niveau van de organisatie van wondzorg. Vraagstukken als ‘op welke moment moet een patiënt verwezen worden?’, ‘wat is voor de patiënt het juiste adres om een wond goed te behandelen?’ en ‘hoe vindt de overdracht van zorg plaats?’ zijn hier voorbeelden van.

Het doel van het ontwikkelen en implementeren van de poli regionale wondzorg in Noord Holland Noord is dat de patiënt met een wond eenduidig regie krijgt om zo de wond sneller te laten genezen en de kwaliteit van leven te verbeteren. [1] Studies hebben aangetoond dat een multidisciplinair expertiseteam voor wondzorg, georganiseerd vanuit het ziekenhuis, leidt tot een snellere wondgenezing, minder amputaties en minder opnames in ziekenhuizen. [2] Hiertoe is het essentieel de expertise rondom wondzorg te verenigen en een optimale organisatie van wondzorg in de keten te realiseren.

De huidige situatie is dat er geen eenduidig beleid is tussen de diverse zorginstellingen rondom de patiënten met een (complexe) wond. Verschillende organisaties, zoals huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorginstellingen hebben ieder de wondzorg op zijn eigen manier geregeld.

Het uitgangspunt van dit protocol is de wondzorg uniform te maken voor patiënten die na een bezoek aan de WEC in aanmerking komen voor de conservatieve behandeling via de regionale wondzorg poli. Wanneer het behandeldoel is besproken, dient een diagnose opgesteld te worden met een passend behandelplan in overleg met de patiënt. Dat wil zeggen dat uitgaande van de kenmerken van de wond, de omgeving van de wond en de individuele patiënt(kenmerken) een behandeling ingezet wordt die gericht is op de meest waarschijnlijke diagnose/onderliggend lijden. Met de diagnose wordt een inschatting gemaakt van het beloop van de wondgenezing. De patiënt kan verwezen worden naar de regionale wondzorgpoli waar hij/zij de gewenste zorg kan ontvangen. Hiermee willen we de lijnen tussen de 1e en 2e lijn zorg ook verkleinen.

De regionale wondzorg poli betreft een telefonisch spreekuur iedere maandagochtend. De patiënten en/of  thuiszorg worden gebeld door het wondteam Noordwest om een afspraak te plannen.

Contactgegevens: A. de Groot (wondverpleegkundige) & M. Buwalda (verpleegkundig specialist) bereikbaar via mailadres: wec@nwz.nl

In onderstaand stroomdiagram is het proces schematisch weergegeven.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Regionale wondzorg