• NL

Beweegzorg Noordwest, afgekort BNW, is een coöperatie van paramedische zorgverleners in de regio Noordwest. BNW vervult de functie van aanspreekpunt, vertegenwoordiger en samenwerkingspartner voor de paramedici. BNW is de strategische ketenpartner voor beweegzorg in de regio. Samen met de specialisten van het Noordwest Ziekenhuis, huisartsenorganisaties HONK en HKN en andere zorgverleners streven wij naar optimale zorg voor onze patiënten. Dit doen we door kennisdeling, heldere communicatie, het gezamenlijk ontwikkelen van transparante zorgpaden binnen diverse kwaliteitsnetwerken én het faciliteren van deskundigheidsbevordering. Door deze samenwerking spreken we dezelfde taal naar de patiënt en samen verlenen wij zorg op de juiste plek. 

 

Huisartsen, specialisten en paramedici werken samen in de volgende netwerken: 


      
De patiënt vindt de gespecialiseerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de netwerken via de website van het desbetreffende netwerk. Een overzicht van de netwerken vindt u op www.bnw.nl, wilt u meer informatie of heeft u vragen over BNW kunt u contact opnemen met Sigrit de Jongh op info@bnw.nl
 

 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Beweegzorg Noordwest