• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft aandacht voor een veilige en gezonde ontwikkeling van ieder kind en elke volwassene. Wat merkt u daarvan als u zelf of met uw kind in ons ziekenhuis bent?

Meldcode huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling

Noordwest Ziekenhuisgroep werkt volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling. En we zijn in het bezit van het keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat wij - bij elke behandeling van een ieder die binnen komt in ons ziekenhuis - alert zijn op signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan wel oudermishandeling. Deze gang van zaken is gericht op de veiligheid en gezondheid van u en/of uw kind.

Kinderen op de SEH

Voor goede herkenning van eventuele signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, wordt voor elk kind dat op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest Ziekenhuisgroep binnenkomt een zogenoemd signaleringsformulier ingevuld. Verder krijgt elk kind een top-teen onderzoek.

Signaleringsformulier

Na onderzoek en behandeling op de afdeling spoedeisende hulp, vullen de betrokken zorgverleners en artsen voor elk kind een signaleringsformulier in. Zij vullen in:

  • voor welke medische klachten uw kind behandeld is of wordt
  • de oorzaak van de klachten, aandoeningen of verwonding(en) van uw kind

Het signaleringsformulier is een vast onderdeel van het medisch dossier van elk kind.

Top-teen onderzoek voor kinderen

Of het nu om iets kleins gaat of om een ernstige verwonding: ieder kind onder de 12 jaar dat met letsel bij ons komt, krijgt standaard een zogenoemd top-teen onderzoek. Dit onderzoek verloopt als volgt:

  • de verpleegkundige zal u vragen uw kind uit te kleden
  • hierna onderzoekt de arts uw kind van top tot teen op mogelijke verwondingen
  • eventueel wordt uw kind gewogen

Tijdens het onderzoek kunt u bij uw kind blijven.

Vermoeden zorgverleners en/of de arts op basis van het signaleringsformulier en het top-teen onderzoek dat er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld? Of dat de situatie thuis niet veilig is voor uw kind? Dan bespreekt de arts dit met u.

Naar aanleiding van het top teen onderzoek kan een arts van de kindergeneeskunde (soms nog een arts) bij u langs komen om met u te praten en uw kind na te kijken. Het kan zijn dat deze arts het wenselijk vindt extra onderzoeken te doen of u voor een tweede gesprek uit te nodigen. Mocht het nodig zijn, dan kan de arts informatie vragen aan en overleggen met de aandachtsfunctionaris. Zij is een verpleegkundige gespecialiseerd op het gebied van huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling. Ook kan uw kind anoniem in de werkgroep kindermishandeling worden besproken.  Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan er contact met u worden opgenomen en/of extra onderzoek nodig zijn.

Lees meer uitleg over de gang van zaken bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in de folder ‘Landelijke meldcode kindermishandeling’.

Samen Bespreken

Tijdens de behandeling kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling. Hierdoor is de veiligheid van u en of uw kind in het geding. In dat geval bespreekt de arts dit met u om samen te kijken waar de mogelijkheden liggen voor een oplossing, hulpverlening en of een melding bij Veilig Thuis.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie en/of de folder nog vragen? Stelt u ze gerust aan de verpleegkundige of de arts die u helpt. Bent u alweer thuis en wilt u toch nog iets vragen? Afhankelijk van op welke locatie u en of uw kind bent geweest, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van:

  • locatie Alkmaar, 072 - 548 2985
  • locatie Den Helder, 0223 - 69 6746

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Veilig thuis, ook onze zorg