• NL

Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten hebben recht op inzage in hun medisch dossier. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op basis van dit recht kunt u uw dossier niet alleen inzien, maar ook een afschrift van (een deel van) uw dossier opvragen, uw dossier corrigeren en aanvullen of iets uit uw dossier laten vernietigen. In de folder 'Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier' vindt u uitleg over hoe u dit kunt aanvragen.

Second opinion

Voor een second opinion of voortzetting behandeling elders bepaalt de specialist van Noordwest Ziekenhuisgroep welke gegevens nodig zijn. Veelal gaat het om een paar gegevens van uw medisch dossier, zoals een verslag van een operatie. U kunt hiervoor terecht bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Soms zijn hierbij röntgenfoto's nodig. U wordt dan op locatie Alkmaar verwezen naar de zorgadministratie. Op locatie Den Helder gaat u hiervoor naar de afdeling radiologie.
Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u in de folder ‘Second opinion en/of overstap naar een ander ziekenhuis’. Deze folder vindt u ook bij patiëntenvoorlichting. Voor Alkmaar belt u voor patiëntenvoorlichting naar 072 - 548 3500 en voor Den Helder naar 0223 - 69 6346.

Wilt u om een andere redenen dan een second opinion een afschrift van uw medisch dossier, dan vraagt u dit aan bij de zorgadministratie.

Wie mag uw dossier inzien en/of afschrift aanvragen?

Behalve uzelf heeft niemand recht op inzage en/of een afschrift van uw medisch dossier, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Er zijn uitzonderingen. Deze leest u in de folder ‘Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier’.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Afschrift medisch dossier