• NL

Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten hebben onder andere recht op inzage in en/of afschrift van hun medisch dossier. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Sinds 22 juni 2018 registreren we uw gegevens in een nieuw digitaal programma. Vanaf deze datum kunt u inloggen via het patiëntportaal ‘Mijn Noordwest’ om:

  • uw persoonsgegevens zelf aan te passen
  • uw afspraken in te zien die vanaf 22 juni 2018 zijn gemaakt en
  • uw medische gegevens in te zien die de zorgverlener vanaf  22 juni 2018 heeft ingevoerd

Kijk voor meer informatie op www.nwz.nl/mijnnoordwest.

Second opinion

Voor een second opinion of voortzetting behandeling elders bepaalt de specialist van Noordwest welke gegevens nodig zijn. Veelal gaat het om een paar gegevens van uw medisch dossier, zoals een verslag van een operatie. U kunt hiervoor terecht bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Soms zijn hierbij röntgenfoto's nodig. U wordt dan op locatie Alkmaar verwezen naar de servicedesk kosten & vergoedingen (huisnummer 012). Op locatie Den Helder gaat u hiervoor naar afdeling radiologie.
Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u in de folder ‘Second opinion en/of overstap naar een ander ziekenhuis’. Deze folder vindt ook in het folderrek bij de ingangen.

Wilt u om andere redenen dan een second opinion een afschrift van uw medisch dossier, lees dan de informatie hieronder.

Wie mag uw dossier inzien en/of afschrift aanvragen?

Behalve uzelf heeft niemand recht op inzage en/of een afschrift van uw medisch dossier, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Er zijn uitzonderingen. Deze leest u in de folder ‘Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier’.

Afschrift: uw gehele medisch dossier

Wilt u een afschrift van uw medisch dossier? Of wilt u de medische gegevens in uw dossier corrigeren, aanvullen of iets uit uw dossier laten vernietigen? Kijk dan in de folder 'Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier'. U vindt hierin uitleg over hoe u dit kunt aanvragen.

Afschrift: alleen uw medisch gegevens van ‘Mijn Noordwest’

De gegevens worden op een USB-stick gezet. Binnen 3 werkdagen krijgt u een e-mail van ons wanneer u de USB-stick kunt ophalen. U moet zich dan wel kunnen identificeren. Vergeet dus niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. U krijgt uw gegevens anders niet mee.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Afschrift medisch dossier