• NL

Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten hebben onder andere recht op inzage in en/of afschrift van hun medisch dossier. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hoe u uw medische gegevens kunt inzien of een aanvraag voor een afschrift kunt doen, leest u hieronder.

Patiёntenportaal ‘Mijn Noordwest’

Sinds 22 juni 2018 registreren we uw gegevens in een digitaal programma. Vanaf deze datum kunt u altijd inloggen via het beveiligd patiëntportaal ‘Mijn Noordwest’ om:

  • uw persoonsgegevens zelf aan te passen
  • uw afspraken in te zien en
  • uw medische gegevens in te zien die de zorgverlener vanaf  22 juni 2018 heeft ingevoerd
  • ook de brieven van voor 22 juni 2018 vindt u hier

Meer informatie leest u op: nwz.nl/mijnnoordwest.

Uw dossier downloaden als pdf
U kunt zelf alle gegevens van uw medisch dossier (exclusief oude archieven en radiologisch beeldmateriaal) als PDF-bestand downloaden vanuit uw patiëntenportaal Mijn Noordwest. Log in met uw DigiD. U vindt bij ‘dossier’ de knop ‘mijn dossier downloaden’. Als het downloaden niet lukt, neem dan contact op met het servicepunt van Mijn Noordwest.

Uw beeldmateriaal van radiologisch en nucleair onderzoek downloaden 
Heeft u een onderzoek gehad? Dan kunt u het bijbehorende beeldmateriaal raadplegen in uw patiëntenportaal Mijn Noordwest. Dit betreft het beeldmateriaal van een radiologisch onderzoek en die van nucleaire geneeskunde. Dit beeldmateriaal kunt u ook downloaden in de hoogste kwaliteit en verstrekken aan bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of chiropractor. Ga naar de instructie om zelf uw beelden te kunnen downloaden uit Mijn Noordwest.   

Heeft u uw beeldmateriaal nodig voor behandeling ergens anders? Let op: dit is alleen mogelijk als de andere behandelaar ook beschikt over Twiin portaal (dit is een online portaal tussen Nederlandse behandelaren (veelal ziekenhuizen))   
Heeft u uw beeldmateriaal nodig voor het vaststellen van een diagnose, een second opinion of een overstap naar een ander ziekenhuis? Dan kunt u uw beeldmateriaal door Noordwest digitaal laten versturen, zodat het meteen goed in uw dossier staat bij uw nieuwe behandelaar. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier in de folder 'Afschrift en wijziging medisch dossier'.

Alle gegevens van uw medisch dossier en andere aanvragen

Wilt u:

  • een afschrift van (een deel van) uw medisch dossier die niet in Mijn Noordwest staan?
  • opvragen/laten doorsturen radiologisch beeldmateriaal (inclusief radiologieverslag)?
  • oude archieven/naslag opvragen, welke niet in Mijn Noordwest te vinden zijn?
  • de medische gegevens in uw dossier corrigeren, aanvullen of iets uit uw dossier laten vernietigen?

 Kijk dan in de folder 'Afschrift en wijziging medisch dossier'. U vindt hierin uitleg en het aanvraagformulier. Deze folder vindt u ook in het folderrek bij de ingangen.

Second opinion en/of overstap naar ander ziekenhuis

Voor een second opinion en/of een overstap naar een ander ziekenhuis is een verwijzing nodig en moeten uw medische gegevens worden uitgewisseld. Wanneer regelt de polikliniek van Noordwest dit voor u en wanneer moet u dit zelf regelen? Lees de volgende informatie.

Second opinion
Wat is een second opinion?
Twijfelt u over de diagnose en/of een onderzoek of behandeling die uw medisch specialist adviseert? Of verloopt een behandeling anders dan is afgesproken, of anders dan u verwacht? Zijn u en uw specialist van mening dat een nieuwe blik op uw behandeling zinvol is? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Bij een second opinion vraagt u de mening van een andere arts. Meestal is dit een arts van een ander ziekenhuis.

Wat regelt u bij een second opinion?

  1. Zolang u onder behandeling bent bij Noordwest belt u de polikliniek en regelt de polikliniek de verwijzing en gegevensuitwisseling voor u
  2. Zodra uw behandeling is beëindigd binnen Noordwest regelt u zelf de verwijzing via uw huisarts. En regelt u zelf de uitwisseling van de benodigde gegevens, via het formulier in de folder 'Afschrift en wijziging medisch dossier'


Overstap naar een ander ziekenhuis/behandelaar
Wat is overstap ander ziekenhuis/andere behandelaar? 
Is de diagnose wel duidelijk, maar wordt u liever ergens anders verder behandeld? Of kunt u ergens anders eerder terecht om behandeld of geopereerd te worden? Dan noemen wij dat een overstap naar een ander ziekenhuis/behandelaar.

Wat regelt u bij een overstap naar een ander ziekenhuis/behandelaar?


Lees de uitgebreide informatie hierover in de folder 'Second opinion en/of overstap ander ziekenhuis'.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Afschrift medisch dossier