• NL

Periodieke verwijzing

Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn, en de huisarts geen afsluitende brief heeft ontvangen) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Zonder afsluitende brief is een verwijzing oneindig geldig. 
Alleen bij een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal is een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig​.

Second opinion

Een verwijzing voor een second opinion, direct n.a.v. consult van een specialist, wordt gedaan door de specialist, waarbij de huisarts wordt geïnformeerd.

  • Indien een patiënt op een later moment n.a.v. consult van een specialist een verzoek voor een second opinion heeft, wordt de verwijzing gedaan door specialist met wie de patiënt die verzoek bespreekt, zolang de behandeling met de specialist nog loopt.
  • In het geval dat de specialist een verzoek van de patiënt voor een second opionion afraadt, kan hij/zij de patiënt, met onderbouwde motivatie, naar de huisarts verwijzen om het verzoek (inhoudelijk) te bespreken.
  • Indien de patiënt op een later moment n.a.v. consult van een specialist een verzoek voor een second opinion heeft en niet langer onder behandeling van de specialist is, wordt de verwijzing door huisarts gedaan, mits er goede verslagleggen van de specialist is ontvangen.

 

Verwijzing optometrist naar oogarts

De optometrist kan direct verwijzen naar de oogarts, zonder tussenkomst van de huisarts. De huisarts ontvangt de verwijzing ter informatie en de uitkomst van het consult bij de oogarts. 

Verwijzing audicien naar KNO

De audicien en audioloog kunnen rechtstreeks verwijzen naar de KNO-arts​, zonder tussenkomst van de huisarts. De huisarts ontvangt de verwijzing ter informatie en de uitkomst van het consult bij de KNO-arts. 

BVO darmkanker

Bij vervolgonderzoek in kader van het Bevolkingsonderzoek darmkanker is een verwijzing vanuit de huisarts niet nodig. De patiënt die elke 5 jaar periodiek een coloscopie moet krijgen i.v.m. darmkanker behandeling in het verleden wordt opgeroepen via het ziekenhuis. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. 

Verwijzing huisarts/ huisartsenpost naar radiologie (patiëntenfolder)

Verwijzing medisch specialist naar medisch specialist

Wanneer een medisch specialist een patiënt wil verwijzen naar een ander specialisme, is tussenkomst van de huisarts niet noodzakelijk. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Wel is het wenselijk de huisarts hiervan op de hoogte te stellen en een aantekening te maken in het patiëntendossier. ​ 

  • Als de specialist vindt dat er naar een andere klacht gekeken moet worden of twijfelt aan een verwijzing naar een ander specialisme, kan de specialist de patiënt terugverwijzen naar of overleggen met de huisarts zodat die met de patiënt verdere opties kan bespreken.​
  • Aandachtspunt is communicatie richting patiënt; specialist is terughoudend met advies aan patiënt om de huisarts om een verwijzing te vragen. Advies om met huisarts klachten te bespreken. 

Verwijzersmemo

Vanuit de Medische Staf Noordwest is aangegeven dat het in de praktijk niet altijd even duidelijk is of en wanneer een (nieuwe) verwijsbrief voor de 2e lijn nodig is. Naar aanleiding hiervan heeft de Zorgadministratie van Noordwest de complexe regelgeving hierover in een aantal spelregels beschreven. Deze spelregels zijn gebaseerd op de Zorgverzekeringswet / NZa inzake verwijsregistratie. U leest er meer over in bijgaande Verwijzersmemo.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Verwijzingen