• NL

Per 1 januari 2023 zijn Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK), Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en Noordwest Ziekenhuisgroep een gezamenlijk project gestart met als doel het terugdringen van de administratieve last in de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. 

‘Schrap én verbeter’
(Ont)Regel de Zorg is een zorgbrede beweging bedoeld om de administratie in de zorg radicaal terug te dringen en te moderniseren. Het streven is een gezondheidszorg waarbij de zorgverlener meer tijd en aandacht heeft voor de patiënt en de administratie primair ten dienste staat van die zorg. ‘Schrap én verbeter’ is het motto. Er is een landelijk actieplan ontregel de zorg

Verminderen regeldruk
Schrappen van overbodig werk is kostenbesparend, het vermindert de werkdruk en het verhoogt bovendien het werkplezier. Doel van dit project is om regionaal afspraken te maken met de ketenpartners om de regeldruk in de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg te verminderen. De metafoor voor de issues is ‘paarse krokodillen’. 

Thema's
Gezamenlijk pakken we de volgende thema’s op.

  1. Voorschrijven genees- en hulpmiddelen  
  2. Verwijzingen. Bekijk de pagina over verwijzingen.  
  3. Declaratieverkeer  
  4. Geschrapte/vereenvoudigde formulieren  
  5. Kwaliteitsnormen  


Hoe meldt u een 'paarse krokodil'?
Wilt u als huisarts een ‘paarse krokodil’ melden: 


Meer informatie
Neem contact op met: 

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: (Ont)regel de Zorg: Paarse krokodillen