• NL
Gepubliceerd: 01-09-2020, laatst gewijzigd: 01-09-2020

Start sloopwerkzaamheden Noordwest locatie Alkmaar

Deze week start Noordwest Ziekenhuisgroep met sloopwerkzaamheden op het ziekenhuisterrein in Alkmaar. Met de sloop maken we ruimte voor de eerste fase van de nieuwbouw, waarvan de realisatie in 2021 aanvangt.

Planning
In onderstaande plattegrond is met rode arcering aangegeven welke gebouwdelen verdwijnen en via welke route puin wordt afgevoerd. De sloopwerkzaamheden worden op werkdagen van 07:00 tot 19:00 uur uitgevoerd. De planning op hoofdlijnen is als volgt:

 • september: inrichten bouwplaats, aanleg tijdelijke transportbrug richting parkeerterrein P8, asbestsanering
 • oktober: machinale sloop laagbouw en ontkoppelen van de te slopen gebouwdelen van het ziekenhuisgebouw
 • november: machinale sloop hoogbouw
 • december: afronding werkzaamheden (exclusief bouwdeel 60)
   

Beelen Sloopwerken
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Beelen Sloopwerken. Noordwest heeft gekozen voor Beelen Sloopwerken vanwege de ervaring met de sloop van ziekenhuizen en het daarmee gepaard gaande belang om overlast zo veel als mogelijk te beperken. Daarnaast is Beelen Sloopwerken sterk in de duurzame recycling van sloopmaterialen.

Beperking van overlast
Ondanks het streven om de overlast zoveel als mogelijk te beperken, leiden de sloopwerkzaamheden onvermijdelijk tot hinder, zoals geluids- en trillingsoverlast. Tijdens het rustuur voor patiënten, van 12:30 tot 13:30 uur, worden geen werkzaamheden uitgevoerd die geluidsoverlast veroorzaken. Met trillingsmeters monitort Beelen Sloopwerken continu de trillingen in de omgeving en kan er indien nodig direct worden ingegrepen.

Meer informatie en contact
Zie voor meer informatie over de vernieuwbouw van Noordwest: www.nwz.nl/noordwestbouwt.

Neem bij vragen, opmerkingen of overlastsituaties graag contact op:

 • Maandag t/m donderdag, tijdens kantooruren:
  bureau vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep
  tel. 072 - 548 2388 / e-mail: vernieuwbouw@nwz.nl
 • Op vrijdag en buiten kantooruren:
  receptie/beveiliging Noordwest Ziekenhuisgroep
  tel. 072 - 548 4444
   

Afbeelding: plattegrond te slopen gebouwdelen Noordwest locatie Alkmaar (ter referentie, rechtsboven in de afbeelding is Huize Westerlicht zichtbaar). Met rode arcering is aangegeven welke gebouwdelen verdwijnen. De witte stippellijn betreft de route voor afvoer van het puin.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws