• NL
Gepubliceerd: 29-05-2018, laatst gewijzigd: 29-05-2018

Noordwest steunt opleiding tropenarts

De opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT), beter bekend als de opleiding tot tropenarts, staat onder druk. Al bestaat de in 2014 als specialisme erkende opleiding al ruim 50 jaar, het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) weigert hier structurele financiering beschikbaar voor te stellen. Noordwest Ziekenhuisgroep ziet de meerwaarde van de AIGT en roept de minister op om financiering beschikbaar te stellen.

Door het gebrek aan geld en overheidssteun zijn al enkele ziekenhuizen gestopt met het opleiden van AIGT. Zonder structurele financiering is het voortbestaan van het opleidingsinstituut en daarmee de opleiding niet verzekerd. Minister Bruins van VWS meent dat gespecialiseerde tropenartsen niet bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland, hetgeen in de campagne ‘Into the world’ wordt bestreden.

Binnen Noordwest wordt in locatie Alkmaar jaarlijks een arts-assistent internationale gezondheid opgeleid binnen de vakgroep gynaecologie. Deze arts leert naast het begeleiden van bevallingen ook het verrichten van een keizersnee - en nog veel belangrijker - het voorkómen van een keizersnee. Ook ziet de arts veel gynaecologische problematiek op de poli, dit zorgt voor een brede klinische blik.

Joke Bais, gynaecoloog, opleider binnen de vakgroep én voorzitter van de Centrale Opleiders Commissie onderschrijft het belang van een gedegen opleiding: 'de arts-assistent doet in een jaar tijd veel kennis en ervaring op die vervolgens in ontwikkelingslanden weer wordt overgedragen aan anderen. Zo dragen wij als Noordwest ons steentje bij. Ook komen er geregeld asielzoekers en migranten op de poli of op de verloskamers met klachten waarbij de expertise van artsen internationale gezondheidszorg van grote meerwaarde is.'

De raad van bestuur van Noordwest staat achter Joke Bais en de AIOS internationale gezondheidszorg en steunen de opleiding en de campagne ‘Into the world’.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws