• NL
Gepubliceerd: 05-06-2018, laatst gewijzigd: 05-06-2018

Noordwest krijgt ‘A+-rating’ van kredietbeoordelaar Fitch

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft van kredietbeoordelaar Fitch de A+ status gekregen. Met deze waardering voor financiële robuustheid van de organisatie scoort Noordwest als beste in de categorie grote (topklinische) ziekenhuizen.  

Fitch baseert de hoge kredietwaardigheid op de sterke marktpositie van Noordwest in de regio Noordwest Nederland en de onmisbare functie als traumacentrum daar. Ook de goede relatie tussen het ziekenhuismanagement en de medische staf wordt aangehaald. Net als de verbinding die Noordwest met de zorgverzekeraars heeft, met in het bijzonder de samenwerking in het kader van 'Zinnige Zorg'.

Ratings stellen ziekenhuizen in staat tegen betere voorwaarden financiering aan te trekken, iets wat in het bedrijfsleven heel gebruikelijk is maar in de zorgsector (nog) niet. ‘Deze waardering is een bevestiging van een financieel solide beleid tot nu toe en geeft een extra impuls aan de realisatie van onze vernieuwingsagenda,’ zegt Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur.

Focus op vernieuwing
Om ook in de toekomst excellente zorg – van goede kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk  – aan  haar patiënten te kunnen bieden werkt Noordwest vanuit een organisatiebreed veranderprogramma: Noordwest vernieuwt.  

Noordwest vernieuwt omvat onder meer de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier en het gericht stimuleren van initiatieven die de zorg van binnenuit verbeteren, samen met andere ziekenhuizen en zorgverzekeraar VGZ (bekend onder de noemer Zinnige Zorg).

Als derde vliegwiel in het veranderprogramma is er de gefaseerde vernieuwbouw van de ziekenhuisgebouwen in Alkmaar en Den Helder. De gefaseerde aanpak is gekozen om flexibel te blijven in het snel veranderde zorglandschap, om de financieringslast gelijkmatig te verdelen en de bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren terwijl de ziekenhuizen in bedrijf zijn.              

Jurgen Sernee: ‘Noordwest Vernieuwt is erop gericht om de dynamiek die voortkomt uit de drie bovenstaande projecten ten volle en in samenhang met elkaar te benutten. Waar de projecten op zichzelf Noordwest in de positie brengen om mee te gaan met haar tijd, liggen de kansen om forse innovaties door te voeren vooral in de combinatie van de drie.’

Achtergrond kredietbeoordeling
Bij de beoordeling kijkt Fitch naar een periode van enkele jaren in het verleden en ook de verwachtingen voor de nabije toekomst. Daarbij gelden alle factoren die van invloed zijn op de kredietwaardigheid van het ziekenhuis zoals solvabiliteit en liquiditeit maar ook ziekteverzuim van medewerkers, de kwaliteit van het bestuur, het marktaandeel in de regio en de toekomstverwachtingen.

Noordwest is het derde ziekenhuis dat haar rating publiceert. Eerder brachten Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (A-status) en Erasmus MC (AAA-status)  hun ‘ratings’ naar buiten. De laatste is moeilijk met Noordwest te vergelijken omdat het een academisch ziekenhuis betreft.

 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws