• NL
 info

Begeleiding en behandeling bij psychosociale en maatschappelijke problemen die samenhangen met ziekte en revalidatie. Indien nodig worden ook de mensen in uw omgeving betrokken bij de begeleiding/behandeling.
Kennis van ziektebeelden en in het bijzonder de bijbehorende mentale en sociale gevolgen behoren tot de specialisatie van de revalidatie maatschappelijk werker.

Bij welke problemen kan de maatschappelijk werker u begeleiden?
Mentale en sociale problemen:

 • Moeite hebben met de verwerking van een diagnose, ziekte of handicap.
 • Gevoelens van verlies en rouw, ook bij de omgeving.
 • Problemen die voortvloeien uit uw ziekte of handicap met de sociale omgeving zoals gezin, familie of vrienden.
 • Moeite hebben met het bewaken en handhaven van grenzen.
 • Verminderde assertiviteit.
 • Verminderde zelfredzaamheid.

Praktische problemen:

 • Moeite hebben met dagbesteding.
 • Terugkeer naar werk of scholing.
 • Problemen met uitkering of inkomen die voortvloeien uit uw ziekte of handicap.
 • Belangenbehartiging
 • Conflictbemiddeling

De maatschappelijk werker maakt deel uit van het multidisciplinaire team. Met elkaar werken we aan een zo goed mogelijk resultaat: het verbeteren van uw leefsituatie.

Websites

Geen websites gevonden.

 specialismen
 ziektebeelden
Geen ziektebeelden gevonden.
 folders
Geen folders gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Maatschappelijk werk bij revalidatie