• NL
 info

De afkorting ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Veel mensen met chronische pijn hebben een lange zoektocht achter de rug naar herstel van pijn. Vaak zonder succes. De ACT-behandeling is er op gericht om een punt te zetten achter deze lange zoektocht. De behandeling leert u de klachten meer te accepteren en aandacht te besteden aan de dingen die u waardevol vindt en uit het oog verloren bent.

Hoe kunt u zich voorbereiden op ACT?
Het is belangrijk dat u er voor open staat om de zoektocht naar pijnvermindering te staken. U hoeft u niet voor te bereiden op de behandeling. Tijdens de screening wordt u al aan het denken gezet over uw pijn en het revalidatietraject. En u zou bij u zelf eens kunnen nagaan wat u de afgelopen jaren allemaal gedaan heeft om van de pijn af te komen. Wat dit heeft opgeleverd. Wat u bent kwijtgeraakt en waar u weer naartoe zou willen werken.

Wat kunt u verwachten na ACT?
Na de behandeling houdt u zich minder bezig met wat u allemaal bent kwijtgeraakt uit het verleden. U maakt zich minder zorgen over de toekomst. U richt uw aandacht zaken in het hier-en-nu die voor u waardevol zijn. U bent beter in staat te herkennen wat uw lichaam aankan en traint uw lichaam om activiteiten te doen die u belangrijk vindt.

In Alkmaar is ACT-behandeling onderdeel van een groepsprogramma met meerdere onderdelen. Soms wordt voor een individueel programma gekozen. In Den Helder worden alleen individuele behandeltrajecten aangeboden.

Websites

Geen websites gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: ACT: revalidatie bij langdurige pijnklachten