• NL
 info

Genderchirurgie is de behandeling van zogenoemde genderdysforie. Bij deze aandoening voelen mensen zich niet thuis in hun lichaam. Zij voelen zich jongen of man in een meisjes/vrouwenlichaam en andersom.

Behandelingen bij genderchirurgie
Genderchirurgie kan bestaan uit de volgende behandelingen en operaties:

  • verwijderen van de zaadballen of de baarmoeder met eierstokken
  • veranderen van uitwendige primaire geslachtskenmerken (genitaliën en borsten) en eventueel secundaire geslachtskenmerken (kaaklijn, neus, adamsappel, enzovoort)


Verandering van man naar vrouw
Voor de verandering van man naar vrouw zijn bij Noordwest Ziekenhuisgroep de volgende behandelingen mogelijk:

  • borstvergroting: in eerste instantie met hormonale therapie, zo nodig later met een operatie (eventueel in combinatie met een operatie voor aanpassing van het geslacht)
  • correctie van neus, kin, kaak en adamsappel
  • verwijderen van de penis en constructie van een vagina


Verandering van vrouw naar man
Voor de verandering van vrouw naar man zijn bij Noordwest Ziekenhuisgroep de volgende behandelingen mogelijk:

  • baarmoeder- en eierstokverwijdering
  • borstamputatie: vaak wordt dit als eerste gedaan
  • constructie van een penis en balzak: hier zijn meerdere operaties voor nodig


Genderchirurgie is afgebouwd binnen Noordwest
Noordwest Ziekenhuisgroep heeft besloten genderchirurgie (geslachtsverandering) af te bouwen. Een moeilijk besluit waarover met verschillende partijen uitvoerig overleg is gevoerd. De patiënten die op de wachtlijst staan, worden nog geopereerd. Nieuwe patiënten kunnen niet meer worden verwezen naar Noordwest.

De zorg voor genderpatiënten is gebaat bij een multidisciplinaire aanpak waarbij onder andere psychologen, psychiaters, endocrinologen, plastische chirurgen en gynaecologen nauw samenwerken. Noordwest – waar enkel het plastisch chirurgische onderdeel was ondergebracht – werkte hiertoe samen met Amsterdam UMC. Het besluit genderchirurgie af te bouwen is met name ingegeven vanwege het gegeven dat dr. Kanhai binnen ons ziekenhuis de enige medisch specialist is die voldoende kennis en vaardigheden bezit om deze operaties goed uit te voeren. Dit vinden wij te kwetsbaar. De deskundigheid en vaardigheid van dr. Kanhai staat daarbij absoluut niet ter discussie. Een samenwerking zoeken met collega-ziekenhuizen hiervoor is niet haalbaar gebleken. Vandaar dat besloten is deze zorg af te bouwen in 2017 en inmiddels is gestopt. 

Websites

Geen websites gevonden.

 specialismen
 ziektebeelden
Geen ziektebeelden gevonden.
 folders
Geen folders gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Genderchirurgie (geslachtsverandering)