• NL
dr. K.J. Ponsen
Functie
chirurg
Specialisatie
traumachirurgie
Werkt in Noordwest Ziekenhuis sinds
2011
Opleiding
Universiteit van Amsterdam
BIG-nummer
19023311501
Afdelingen

 

Dr. Ponsen is werkzaam als chirurg bij Chirurgen Noordwest. Dit is een samenwerkingsverband tussen de chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep (locaties Alkmaar en Den Helder) en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Onze chirurgen kunnen op deze 3 locaties werkzaam zijn.

‘De traumachirurg is bij uitstek de specialist die zich zowel bezighoudt met coördinatie van traumaopvang als met de medische en chirurgische behandeling van de traumapatiënt. Als traumachirurg behandel en begeleid ik de patiënt in dit traject van het moment van ongeval (bijvoorbeeld als arts in het Mobiel Medisch Team (MMT), of als traumateam-leider op de spoedeisende hulp), tot aan de afronding van het revalidatietraject als de patiënt in de maatschappij kan terugkeren. Daarnaast heb ik als traumachirurg een rol bij de voorbereiding op en coördinatie van grootschalige incidenten en rampen.

Vanuit mijn functie was ik onder meer betrokken bij de Bijlmerramp, de nieuwjaarsbrand in Volendam, de recente vliegtuigcrash van Turkish Airlines bij Schiphol en daarnaast bij vele rampvoorbereidende oefeningen.
Vanuit deze interesse en expertise vond ik het een logische stap om in geval van een ramp elders in de wereld te kijken of de ervaringen ook daar van nut kunnen zijn. Vandaar dat toen de organisatie Cordaid in 2010 met het verzoek kwam om bij de aardbevingsramp in Haïti te hulp te schieten, ik niet aarzelde om te helpen. Er zijn een aantal chirurgische teams gevormd en ter plaatse hebben we traumachirurgische hulp verleend.

Daarnaast heb ik enkele jaren als heli-MMT-arts gewerkt in het samenwerkingsverband AMC – VUMC, en heb ik vele functies bekleed in de regionale overlegstructuren met het pre-hospitale veld in het kader van optimalisatie en afstemming van de zogenaamde Traumaketen.

In 2011 heb ik een (verkorte) officiersopleiding voor Defensie voltooid, zodat ik in voorkomende gevallen vanuit mijn functie als traumachirurg mijn kennis en vaardigheden kan inzetten in gebieden, waar door interventie bij conflicten of rampen mijn expertise kan worden benut. De afgelopen jaren heb ik 2 maal in Afghanistan gediend.’


Promotie:

  • proefschrift ‘Experimental and clinical studies on pelvic ring injury’ (2009, Universiteit van Amsterdam)

Bestuursfuncties:

  • lid algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH)
  • voorzitter dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: dr. K.J. Ponsen