• NL

Het is belangrijk tekortkomingen in zorgprocessen te melden. Als zorgverlener kunt u veilig incidenten melden in de transmurale patiëntenzorg. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg of in de samenwerking. Door incidenten te melden kunt u helpen om ervan te leren en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?
Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Uw melding wordt beveiligd verstuurd naar de TIM-commissie. Met een feitenonderzoek en oorzakenanalyse wordt onderzocht of acties nodig zijn om herhaling te voorkomen.

We starten per 1 oktober 2020 de pilot met de ketenpartners thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Noord-Holland Noord en Noord-Kennemerland. Bij succes zullen we dit uitbreiden.

Heeft u vragen, mail dan naar tim@nwz.nl.

Alvast bedankt voor uw melding!

TIM-commissie Noordwest Ziekenhuisgroep

Meldformulier

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Transmuraal incidenten melden