• NL
Gepubliceerd: 29-09-2022, laatst gewijzigd: 29-09-2022

Noordwest verstevigt e-health aanbod

Noordwest verstevigt het e-health aanbod voor haar patiënten. Ten eerste met de keuze voor Luscii als leverancier voor thuismonitoring. Daarnaast is er een gloednieuwe integratie gemaakt tussen de online keuzehulpen van PatientPlus en het elektronisch patiëntendossier van Noordwest. Tot slot starten de spoedeisende hulp en het traumateam Noordwest met de ‘Virtual Fracture Care’ app. Hiermee kunnen patiënten met eenvoudig letsel per direct met ontslag en is een controleafspraak niet langer noodzakelijk. Patiënten kiezen altijd zelf of zij gebruik willen maken van deze digitale mogelijkheden.

Noordwest kiest voor thuismonitoring met Luscii
Met thuismonitoring sturen patiënten via een digitaal device, zoals een telefoon of tablet, gegevens over hun gezondheid door aan hun behandelaar. Dit betekent dat patiënten niet meer periodiek op het spreekuur hoeven te komen, maar enkel wanneer de monitoring daar aanleiding toe geeft. In het najaar komt thuismonitoring beschikbaar voor de 1e (chronische) patiënten. 

Met een 3-jarig contract met leverancier Luscii haalt Noordwest een gedegen oplossing voor thuismonitoring in huis. Luscii onderscheidt zich in de markt met een breed palet aan zorgpaden voor de meeste aandoeningen waarvoor thuismonitoring een uitkomst biedt. De door patiënten toegestuurde meetgegevens zijn straks direct inzichtelijk in het patiëntendossier van Noordwest, wat voor minder administratie bij zorgmedewerkers zorgt. 

Integratie online keuzehulpen en elektronisch patiëntendossier (EPD) Noordwest
Binnen Noordwest is ‘samen beslissen’ een belangrijk onderwerp. Aan elke behandeling zitten voor- en nadelen. Welke behandeling voor de patiënt het beste is, hangt van de persoonlijke situatie af. Om patiënten hier meer inzicht in te geven en zorgverleners te ondersteunen, werkt Noordwest sinds een aantal jaren met online keuzehulpen van PatientPlus. 

In een verregaande samenwerking met PatientPlus en ChipSoft is nu een nieuwe integratie tot stand gekomen tussen de online keuzehulpen en HiX, het EPD waar Noordwest mee werkt. De directe integratie in het EPD is een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van samen beslissen en het opschalen van het gebruik van online keuzehulpen binnen Noordwest. Het zorgt voor een eenvoudiger gebruik van keuzehulpen, doordat de ingevulde keuzehulp automatisch in het medisch dossier van de patiënt terecht komt. De zorgverlener kan de ingevulde keuzehulp via het dossier inzien en daardoor direct tot de kern komen tijdens het consult. Dit scheelt tijd: er ontstaat ruimte voor gezamenlijke besluitvorming met de patiënt, over de best passende behandeling. Een ander voordeel is dat behandelaars de keuzehulpen automatisch kunnen toesturen aan patiënten, wat tijdwinst oplevert. De komende maanden wordt de integratie door meerdere ziekenhuizen in gebruik genomen.

Direct ontslag na bezoek spoedeisende hulp met de Virtual Fracture Care app
Per 1 oktober start de spoedeisende hulp en het traumateam Noordwest met de ‘Virtual Fracture Care’ app. Deze gratis app zorgt ervoor dat patiënten met een relatief eenvoudig letsel niet langer hoeven terug te komen voor een controleafspraak. Met goede (digitale) informatievoorziening over het herstel, instructies en oefenfilmpjes, kunnen deze patiënten direct met ontslag. De informatievoorziening verloopt grotendeels via de app, ook worden er folders meegegeven. 
Bij vragen of alarmsymptomen kan er altijd contact opgenomen worden via een speciaal hiervoor opgezette ‘Breuklijn’. Zo nodig worden patiënten teruggezien op de polikliniek. 

Digitaal gastvrij ziekenhuis 
Noordwest zet met het programma Digitaal gastvrij ziekenhuis in op een versnelling van de digitalisering in haar zorgverlening. Dat is nodig, want de landelijke trend is dat de zorgvraag stijgt en het aantal beschikbare zorgprofessionals fors afneemt. Onze allergrootste uitdaging is dan ook: meer zorg bieden aan meer patiënten, met minder mensen. Met behoud van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.  Daarom bouwt Noordwest aan de toekomst. Dat doen we letterlijk met de vernieuwbouw in Den Helder en Alkmaar. Door met patiënten in gesprek te gaan; wat zijn hun wensen? Met digitalisering: in het ziekenhuis en voor patiënten thuis, met behoud van de persoonlijke aandacht die zij van ons gewend zijn. En samen met zorgpartners in de regio.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws