• NL
Gepubliceerd: 28-02-2023, laatst gewijzigd: 28-02-2023

Noordwest stopt met faxen vanaf 1 april 2023

Per 1 april 2023 stopt Noordwest met het verzenden en ontvangen van faxberichten. Het afscheid van de fax is onderdeel van het landelijke project ‘Faexit’, dat in de regio Noord-Holland Noord wordt gecoördineerd door koepelorganisatie Zorgring.

Faxloze regio
De zorgsector is de laatste sector in Nederland die nog structureel gebruikmaakt van de fax voor het uitwisselen van medische gegevens. Ziekenhuizen, huisartsen en apotheken versturen nog een veelheid aan recepten en zorginformatie via de fax naar ketenpartners. Maar faxen sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van de persoonsgegevens.

Om die reden is eind 2022 binnen Stichting RSO Zorgring NHN besloten dat de ziekenhuizen en andere grote zorginstellingen in de regio Noord-Holland Noord dit jaar stoppen met gegevensuitwisseling per fax. Concreet betekent dit dat ziekenhuizen vanaf 1 april 2023 geen faxberichten meer versturen en ontvangen. Laboratoria en overige zorgverleners in de regio krijgen tot uiterlijk 31 december 2023 de mogelijkheid om te stoppen met faxen. Zo streven wij samen naar een faxloze regio per 31 december 2023.

Alternatieven voor de fax
Gegevens worden bij voorkeur gestructureerd uitgewisseld via ZorgDomein, LSP, EDIFACT of digitale verwijzingen. Door te kiezen voor digitale alternatieven wordt het uitwisselen van medische gegevens veiliger en de administratieve last (overtypen, kopiëren, inscannen mét kans op fouten) verminderd. Als uitwisseling via de systemen niet mogelijk is, kan altijd gebruik gemaakt worden van veilige mail, zodat in ieder geval de veiligheid is gewaarborgd. Noordwest is al ruim een jaar bezig met het inzetten van alternatieven voor de fax en neemt, indien nodig, met de betreffende ketenpartners contact op om  het alternatief af te stemmen.

Informatie en contact
Binnenkort wordt een webinar over Faexit georganiseerd voor alle zorgorganisaties. Neem bij eerdere vragen graag contact op via Mariska Offeringa-Klooster, projectleider digitale gegevensuitwisseling, via: m.offeringa-klooster@nwz.nl.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws