• NL
Gepubliceerd: 09-01-2024, laatst gewijzigd: 09-01-2024

Strategische werkagenda voor een toekomstbestendige acute zorg in Noord-Holland Noord

De druk op de zorg neemt toe. Het kunnen aanbieden van toegankelijke, betaalbare en goede zorg vraagt om actie. Om deze uitdaging aan te gaan hebben partners in de acute zorg een strategische werkagenda voor de komende jaren ontwikkeld: het ROAZ-plan*. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen zorgbaanbieders in de regio. De gemeenschappelijke opgave is het inspelen op het toenemende personeelstekort in de komende jaren, om zo een betaalbare en toegankelijke acute zorg te waarborgen. Het plan is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

Toewerken naar concrete resultaten 
De strategische werkagenda bestaat uit diverse gezamenlijke initiatieven. Vervolgstappen in 2024 zijn gericht op het uitvoeren van deze initiatieven, het verder versterken van de samenwerking en het opvolgen van de uitkomsten om hiervan te leren en te verbeteren. De ambitie is om snel concrete resultaten te boeken en het voorspelde personeelstekort te verlagen. Daar werken we de komende jaren met elkaar naartoe.  

Trots op gezamenlijke inspanningen
Met trots presenteren de regionale acute ketenpartners dit resultaat. De samenwerking hierin vormt een goede basis voor een succesvol vervolg.

Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord is hier te vinden.

*ROAZ
De bij het ROAZ-plan betrokken zorgaanbieders zijn:

  • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ): ROAZ Noord-Holland/Flevoland
  • regionale huisartsenorganisaties: Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK), Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en Huisartsenorganisatie West-Friesland (HWF) 
  • ziekenhuizen: Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis
  • verpleeg-, verzorgings-, en thuiszorgorganisaties (VVT): Coördinatiepunt ouderenzorg en Omring, waarbij Omring de acute VVT in de regio heeft vertegenwoordigd
  • ambulance: Regionale ambulancevoorziening Noord-Holland Noord, uitgevoerd door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Witte Kruis 
  • geestelijke gezondheidszorg: GGZ Noord-Holland Noord 
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 
     
Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws