• NL
Gepubliceerd: 08-05-2024, laatst gewijzigd: 24-05-2024

Werkzaamheden op buitenterrein locatie Alkmaar (update)

Vanaf komende maandag 13 mei krijgen de infrawerkzaamheden aan de Metiusgracht vervolg langs de Cadettenschool en inritten aan de Wilhelminalaan. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de afdelingen dialyse, revalidatie en fysiotherapie, de betreffende parkeerplaatsen en de fietsen- en motorstalling bij de voormalige Zusterflat. Ter plaatse wordt de situatie met bewegwijzeringsborden aangegeven. Ook zal er gedurende de werkzaamheden op diverse momenten geluidsoverlast zijn. Aannemer GP Groot streeft ernaar om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Met deze infrawerkzaamheden sluiten we de nieuwbouw aan op stroom, water, data en zuurstof.

De werkzaamheden worden in  fases uitgevoerd, zie ook onderstaande plattegrond:

Plattegrond: fasering infrawerkzaamheden

Fase 1: 13 mei t/m 24 mei - van toegangspoort Metiusgracht tot ingang Cadettenschool/dialyse
Vanaf maandag 13 mei om 7:00 uur tot naar verwachting vrijdag 24 mei zijn er graafwerkzaamheden van de toegangspoort bij de Metiusgracht tot aan de ingang van de Cadettenschool/dialyse. Dit betekent het volgende voor de bereikbaarheid:

 • de ingang van de Cadettenschool (voor de afdelingen dialyse, revalidatie en fysiotherapie) blijft bereikbaar via de toegangsbrug voor de Cadettenschool en een wandelpad langs het gebouw. Het wandelpad is ook geschikt voor rolstoelen en boosters
 • op het parkeerterrein rechts na de toegangsbrug vervallen de algemene parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen voor invaliden en taxi’s blijven toegankelijk. Links na de toegangsbrug worden tijdelijk 5 parkeerplaatsen gereserveerd voor dialyse, revalidatie en fysiotherapie


Fase 2a: 27 mei t/m 14 juni van hoofdinrit tot en met toegangsbrug voor Cadettenschool
Deze fase betreft graafwerkzaamheden van maandag 27 mei om 7:00 uur tot naar verwachting vrijdag 14 juni van de hoofdinrit (aan de Wilhelminalaan) tot en met de toegangsbrug voor de Cadettenschool. Deze brug is gedurende deze fase niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent voor de bereikbaarheid:

 • de ingang van de Cadettenschool/dialyse is tijdelijk gesloten. Alle patiënten en bezoekers van de afdelingen dialyse, revalidatie en fysiotherapie worden omgeleid via de hoofdingang. Daar staan vrijwilligers en rolstoelen klaar ter begeleiding door het ziekenhuis
 • op parkeerplaats P1 (voor de hoofdingang) worden tijdelijk parkeerplekken gereserveerd voor dialyse, revalidatie en fysiotherapie
 • de parkeerplaatsen voor invaliden gaan gedurende deze fase naar de onderste verdieping van de parkeergarage
 • de parkeergarage blijft toegankelijk. De leidingen onder de hoofdinrit worden geplaatst in het weekend van 25 en 26 mei, als er minder verkeer is, door om-en-om een rijbaan af te sluiten. Hierbij worden verkeerregelaars ingezet


Fase 2b: 3 juni t/m 7 juni van toegangsbrug Cadettenschool tot en met ingang Cadettenschool/dialyse
Gedurende deze week worden de kabels en leidingen voor de nieuwbouw aangelegd voor de ingang van de Cadettenschool/dialyse langs. Ook tijdens deze fase is de ingang tijdelijk gesloten. Omdat dit een belangrijke locatie is voor hulpdiensten en bij ontruimingen moeten deze werkzaamheden snel worden uitgevoerd. Indien nodig worden de werkdagen verlengd. Naast graafwerkzaamheden omvat deze fase boorwerkzaamheden met waarschijnlijk geluids- en trillingshinder voor de omgeving. 

Bij voorbaat dank voor ieders begrip tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

Contact
Neem bij vragen of opmerkingen graag contact met ons op. Dat kan via:
Bureau vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep:

 • toezichthouder dhr. Marcel Twint, telefoon: 06 – 41 69 46 50

 

- - - - -

Oorspronkelijk bericht, 15 april 2024:

Komende maanden zijn er rondom Noordwest locatie Alkmaar diverse (infra) werkzaamheden zichtbaar op het buitenterrein. Het betreft de aansluiting van nieuwbouw fase 1 op voorzieningen zoals stroom, water, data en zuurstof. Om de kabels en leidingen aan te leggen, moet er gegraven worden in trottoirs en parkeervakken. We begrijpen dat dit hinderlijk is en we streven ernaar om werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren. 

Werkzaamheden Metiusgracht
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Zo werd afgelopen najaar de nieuwbouw aangesloten op het warmtenet van HVC. We gaan nu verder met de werkzaamheden langs de Metiusgracht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 29 april 2024 tot en met 24 mei 2024. De werktijden zijn van 07:00 tot 16:30 uur.  

Tracé
De benodigde kabels en leidingen worden vanaf de Metiusgracht, langs de Cadettenschool en via de hoofdentree van Noordwest, doorgetrokken naar de nieuwbouw. Aan de Metiusgracht worden ze aangelegd onder de parkeervakken, omdat er onder het trottoir geen ruimte meer is. 

Tijdelijke afsluiting parkeervakken
Om de werkzaamheden mogelijk te maken worden tijdelijk alle parkeervakken aan de Metiusgracht, aan de zijde van het ziekenhuis, afgesloten. Dit betekent dat hier niet geparkeerd kan worden vanaf 29 april 2024 om 7:00 uur tot en met 24 mei 2024. Gezien de parkeerdruk in deze straat begrijpen wij dat dit uiterst vervelend is. 

Hinder beperken
Bij de uitvoering van de werkzaamheden doen we er alles aan om hinder zoveel als mogelijk te beperken. Wij streven ernaar om het werk zo snel als mogelijk af te ronden. Gezien de aard en omvang van de werkheden is hinder helaas niet te voorkomen. Bij voorbaat dank voor uw begrip. 

Vervolg werkzaamheden
Na de werkzaamheden aan de Metiusgracht gaan we verder met het tracé langs de Cadettenschool en via de hoofdentree naar de nieuwbouw. Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal 10 weken. 

Contact
Neem bij vragen of opmerkingen graag contact met ons op. Dan kan via:
Bureau vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep

 • toezichthouder dhr. Marcel Twint, telefoon: 06 – 41 69 46 50
 • secretariaat: vernieuwbouw@nwz.nl
   
Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws