• NL
Gepubliceerd: 23-04-2024, laatst gewijzigd: 23-04-2024

Jaarverslag duurzaamheid 2023: zijn we op de groene weg?

Als zorgorganisatie dragen we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze patiënten én voor de planeet. Daarom tekende Noordwest vorig jaar de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. De Green Deal geeft (lange termijn) doelstellingen aan de hand van 5 pijlers. Voor sommige pijlers zijn die doelstellingen heel concreet, voor anderen is eigen invulling mogelijk. Noordwest heeft soms ook nog eigen, meer verregaande, doelen geformuleerd. In 2023 zijn we hard aan de slag gegaan met deze doelstellingen. Via ons jaarverslag is precies te zien of we op de groene weg zitten.

 Waar staan we?
Zoals u in de infographic kunt zien, doen we het erg goed op het punt bevorderen gezondheid. Een van de doelstellingen die we pas in 2030 hoefden te halen, hebben we zelfs in 2023 al behaald: 60% vegetarische voeding voor personeel en bezoekers, terug te voeren op ons vegetarisch voedingsconcept. Uniek in de ziekenhuiswereld, zoals EenVandaag recent in beeld bracht. Ook op het gebied van energieverbruik in onze eigen gebouwen doen we het goed, de doelstelling van 30% minder ten opzichte van 2018 hebben we ook al ruimschoots gehaald in 2023, mede door ons eigen zonnepark in Den Helder. 

Aandachtspunten zijn er ook, vooral op het gebied van CO2-uitstoot bij vervoer. Zoals u kunt zien is de CO2-uitstoot van ons woon-werkverkeer zelfs gestegen.

Wat gaan we in 2024 doen?
We zijn zeker op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Daarom zetten we ook in 2024 weer vol in op de pijlers. Zo ontwikkelen we een eetexperiment in de stijl van de Netflixdocu ‘you are what you eat’ en gaan we nog meer samenwerken met opleidingsinstellingen om planetary health onderwijs ook daar een plek te geven. Ook worden de nodige stappen gezet om de medicatiebelasting het milieu te verminderen. Door het ontwikkelen van een IC-filter bijvoorbeeld, een samenwerking van Noordwest en Zereau BV. Hiermee wordt voorkomen dat medicatieresten uit urine in het riool terecht komen. Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties krijgen de medicatieresten er niet uit en het komt in het oppervlaktewater terecht. Vissen, kikkers en andere waterflora en fauna hebben hier veel last van. Daarnaast is het voor onze drinkwaterbedrijven ook heel moeilijk en vooral ook heel kostbaar om dit eruit te filteren.  

   

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws