• NL
Gepubliceerd: 11-07-2016, laatst gewijzigd: 25-04-2017

Noordwest Ziekenhuisgroep kiest voor vernieuwbouw in Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft na een zeer zorgvuldige analyse besloten te kiezen voor vernieuwbouw in Alkmaar. Deze variant voorziet in een gefaseerde (ver)nieuwbouw verspreid over de periode van 2018 – 2032 waarbij vrijwel alle huidige gebouwen vervangen worden door nieuwbouw.
Dit is de enige realistische variant in verband met de noodzakelijke spreiding van de investeringen en de flexibiliteit die deze variant met zich meebrengt. Volledige nieuwbouw in Heerhugowaard is gegeven het meerjarig financieel perspectief van Noordwest, ook in een afgeslankte variant, niet financierbaar en daarmee niet realistisch.

Gezamenlijk
Joop Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep: ‘Willen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in deze regio kunnen garanderen dan kunnen we niet anders dan voor gefaseerd vernieuwbouw kiezen op de huidige locatie. Dit is financieel de enig haalbare optie. Het liefst hadden we gekozen voor een centraal gelegen terrein in ons verzorgingsgebied waar we een nieuw ziekenhuis kunnen bouwen. Het huidige tijdperk maakt dit echter onmogelijk.’
De raad van bestuur, raad van toezicht, het stafbestuur en de medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraden) zijn nauw betrokken geweest bij het gehele proces en staan unaniem achter dit besluit.

Medio 2015 heeft Noordwest Ziekenhuisgroep aangekondigd meer onderzoek te gaan doen naar de bouwplannen voor de locatie Alkmaar. Er is een aantal scenario’s nader uitgewerkt: volledig nieuwbouw op een andere locatie, gefaseerd nieuw bouwen op een andere locatie, instandhouding van de huidige gebouwen en vernieuwbouwen in Alkmaar. In de afgelopen maanden hebben adviesbureau’s AT Osborne en Twynstra Gudde een integrale risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan er een zorgvuldig en goed afgewogen besluit genomen is. Deze rapportage leidt tot dit besluit.

Veilige zorg
Uitgangspunt bij de nadere analyse was vanzelfsprekend het leveren en continueren van goede, veilige en vernieuwende zorg voor de inwoners van Noord-Holland-Noord. Hierbij is rekening gehouden met het veranderende zorglandschap. In dit landschap is de patiënt partner en heeft zoveel mogelijk zelf de regie. Waar mogelijk wordt ‘zorg dichtbij’ en samen met huisarts gegeven. Er is minder ziekenhuisgebruik door onder andere overdracht en samenwerking met de eerste lijn, meer zelfdiagnostiek en e-health-toepassingen. De te verwachten productieontwikkeling van het ziekenhuis is lager dan waarvan eerder bij de planvorming werd uitgegaan. Vernieuwbouw op de locatie Alkmaarderhout is mogelijk door de flexibiliteit in de bouw en financiering én het kleinere bouwvolume dat nodig is. Bovendien kunnen de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening voor de patiënt het beste worden geborgd door dit besluit.

Planning
Het komende half jaar zal de vernieuwbouw in Alkmaar nader worden uitgewerkt tot een definitief plan van aanpak. Een van de onderwerpen die hierbij nadrukkelijk aan de orde komt is de bereikbaarheid en het parkeren, zowel in de toekomst als tijdens de verbouwperiode. Hierin zal ook de planning worden opgenomen voor de vernieuwbouw. Duidelijk is al wel dat in de eerste fase (tot 2021) het OK-complex, de spoedeisende hulp en de intensive care worden vervangen door nieuwbouw. Daarnaast is het plan om in de eerste fase 150 1-persoonskamers te realiseren.

We spreken onze waardering uit voor de inzet van de colleges en medewerkers van de gemeente Heerhugowaard en gemeente Alkmaar. Steeds hebben wij ervaren dat vanuit beide gemeenten constructief werd meegedacht om (nieuw)bouw mogelijk te maken met als uitgangspunt de kwaliteit van zorg.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws