• NL
Gepubliceerd: 26-07-2016, laatst gewijzigd: 25-04-2017

Onafhankelijk onderzoek locatieprofiel Den Helder Noordwest Ziekenhuisgroep

De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan de evaluatie van het locatieprofiel Den Helder. Deze evaluatie is tot stand gekomen met input van nagenoeg alle specialismen en een groot aantal  verpleegkundigen en overige betrokkenen waaronder de leidinggevenden. Op basis van de evaluatie wordt een aantal aanbevelingen gedaan, met name rondom de borging van de acute zorg in Den Helder. Dit met als doel de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënten op de locatie Den Helder nog verder te verbeteren. Diverse recente ontwikkelingen, waaronder het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren, vragen om een integrale benadering van dit proces.

De raad van bestuur heeft daarom samen met het Stafbestuur en het Medisch Specialisten Noord West (MSNW)-bestuur besloten een onafhankelijke beoordeling te vragen aan externe deskundigen met competenties op ziekenhuiszorg, organisatie en medische inhoud. Deze integrale beoordeling heeft betrekking op het locatieprofiel Den Helder met in het bijzonder de acute zorg en vormt een aanvulling op de interne evaluatie van het locatieprofiel. De evaluatie van het locatieprofiel en de aanbevelingen en acties die daaruit naar voren komen worden onderdeel van deze beoordeling. Het gaat om een integraal plan voor toekomstbestendige en veilige zorg op de locatie Den Helder als onderdeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Er zal een stuurgroep worden ingericht om dit onderzoek te begeleiden. De samenstelling daarvan dient nog te worden bepaald.

We streven ernaar de onafhankelijke beoordeling zo spoedig mogelijk te realiseren. Gedurende dit traject zal het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren worden aangehouden. 

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws